Fotowoltaika – biznes czy zachcianka?

Magazyn Fotowoltaika organizuje unikalne w Polsce Seminarium Biznesowe

Fotowoltaika – biznes czy zachcianka?
Data: 13-14 kwietnia 2013, godz. 10.00

Miejsce: Europejska Akademia Planowania Finansowego
ul. Słowicza 16, 02-170 Warszawa

Nauczysz się w oparciu o komputer finansowy HP10BII+ przeliczać przepływy finansowe
twojego biznesu fotowoltaicznego i tworzyć Własny Plan Finansowy Biznesu!

ZAPISY NA SEMINARIUM kliknij w link lub wejdź w zakładkę Rejestracja na Seminarium

Plan Seminarium Biznesowego: Fotowoltaika- biznes czy zachcianka

Dzień I

10.00-10.20 Inauguracja.

 • Logistyka seminarium.
 • Grupowy kontrakt.
 • I Test umiejętności finansowych.
 • (Stan umiejętności przed Seminarium)
10.20-11.10 Wprowadzenie do edukacji metodą kinezjologiczną

 • Zasady pracy
 • Rola ćwiczeń
11.20-12.10 Komputery finansowe a zagadnienia finansowe

 • Rodzaje komputerów finansowych
 • Rodzaje zagadnień finansowych
12.20-13.10 Wprowadzenie do obsługi komputera finansowego

 • Nauka piosenki finansowej na pamięć
 • Identyfikacja treści piosenki finansowej w porównaniu z komputerem  finansowym
13.20-14.10 Biznes fotowoltaiczny a sekrety praw finansowych

 • Procent składany od jednorazowej operacji
 • Procent składany od ciągłej operacji
 • Procent składany od kombinacji operacji
 • Dyskontowanie od jednorazowej operacji
 • Dyskontowanie od ciągłej operacji
 • Dyskontowanie od kombinacji w poszukiwaniu wartości jednorazowej
 • Dyskontowanie od kombinacji w poszukiwaniu wartości ciągłej
14.10-15.00 Lunch
15.00-15.50 Kredyt na biznes fotowoltaiczny

 • Liczenie raty malejącej
 • Liczenie raty stałej
 • Liczenie oprocentowania
 • Liczenie wartości kredytu
16.00-16.50 Kredyt na biznes fotowoltaiczny

 • Liczenie części kapitałowej w racie
 • Liczenie części odsetkowej w racie
 • Liczenie balansu kredytu
 • Liczenie części spłaconego kapitału w okresie
 • Liczenie części spłaconych odsetek w okresie
17.00-17.50 Leasing

 • Liczenie raty stałej
 • Liczenie oprocentowania
 • Liczenie wartości leasingu
18.00-18.50 Leasing

 • Liczenie części kapitałowej w racie
 • Liczenie części odsetkowej w racie
 • Liczenie balansu leasingu
 • Liczenie części spłaconego kapitału w okresie
 • Liczenie części spłaconych odsetek w okresie
19.00 Podsumowanie dnia

Dzień II

08.00-08.50 Wartość pieniądza w czasie

 • Liczenie lokat i porównanie z inwestycjami
 • Liczenie skutków inflacji
 • Liczenie regularnych inwestycji
09.00-09.50 Dźwignie finansowe na kredycie

 • Dźwignia na nadpłacie kapitału
 • Refinansowanie kredytu
10.00-10.50 Cash Flow w biznesie fotowoltaicznym

 • Liczenie wartości bieżącej netto NPV
11.00-11.50 Cash Flow w biznesie fotowoltaicznym

 • Liczenie wewnętrznej stopy zwrotu Internal Rate of Return (IRR)
12.00-12.50 Cash Flow w biznesie fotowoltaicznym

 • Liczenie zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu
  Modyfied Internal Rate of Return (MIRR)
13.00-13.50 Lunch
14.00-14.50 Obliczenia handlowe

 • Marża
 • Narzut
 • Koszt
 • Cena
 • VAT
 • Zmiana procentowa
15.00-15.50 Liczenie punktu opłacalności inwestycji  Break Even Point (BEP)

 • Uwzględnianie kosztów stałych
 • Uwzględnianie kosztów zmiennych
 • Liczenie BEP
 • Podsumowanie treningu
16.00-16.50 Test nauczonych kompetencji (10 zadań finansowych)

 • Pytania i odpowiedzi
 • Wpisywanie wyników testu do certyfikatów
16.50-17.00
 • Certyfikaty
 • Wspólne zdjęcie

Każdy uczestnik otrzymuje na własność:

 • komputer finansowy HP 10BII+
 • instrukcję obsługi po polsku na CD
 • instrukcję obsługi po angielsku i francusku w formie książeczki
 • materiały uczestnika
 • materiały do dalszej nauki w domu
 • Certyfikat stwierdzający finansowe kompetencje w biznesie fotowoltaicznym  podpisany przez
  Redaktor Naczelną Magazynu Fotowoltaika Małgorzatę Kozińską
  i  dra Andrzeja Fesnaka, European Financial Consultant® Licencja PL08EFC00039

ZAPISY NA SEMINARIUM kliknij w link lub wejdź w zakładkę Rejestracja na Seminarium

Zapraszamy!

Małgorzata Kozińska, Fotowoltaika
dr Andrzej Fesnak, EFC®
European Financial Consultant

“Jakie decyzje finansowe podejmują bogaci i dlaczego biedni robią błędy działając inaczej”

Płyta pomaga w uczeniu sięInformuję z radością, że 26 maja 2011 w  wydawnictwie  Złote Myśli  rozpoczęła się promocja  mojej książki:

“Jakie decyzje finansowe podejmują bogaci i dlaczego biedni robią błędy działając inaczej”

Do książki dołączony jest film : „Jak podejmować skuteczne decyzje finansowe?

Zamówienia moźna składać na adres mailowy
jakie.decyzje.podejmuja.bogaci@gmail.com
Książka 39,90
DVD 49,00
Zestaw 88,90
Wysyłka 10 zł. W zamówieniu proszę podać dokładne dane.
(ponieważ czasem internetowy chochlik zamienia zamówienie w spam, w razie braku reakcji: +48 602 27 39 71 lub +48 22 678 38 68)

Uczestnicy seminarium:
„Jak podnieść standard życia obniżając koszty?”
Planowanie finansów osobistych.

otrzymują książkę w materiałach gratis!!!

Informacje można znaleźć również na stronie
http://decyzje-finansowe-dvd.zlotemysli.pl/

Najogólniej mówiąc książka dotyczy planowania finansów osobistych. Książka została bardzo pozytywnie oceniona przez wiele znanych osób. Na jej temat  wypowiedzieli się:

1.            Tadeusz A. Mosz publicysta ekonomiczny, autor Plus Minus TVP, EKG radio TokFM

2.            Monika Richardson prezenterka telewizyjna TVP2, Radio Złote Przeboj

3.            Prof. dr hab. Jan Monkiewicz Politechnika Warszawska, Zastępca Sekretarza Generalnego
The Geneva  Association for the Study of Insurance Economics, współzałożyciel
Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Finansowego Obywateli RP, były prezes PZU
oraz Polisy Życie, Człowiek Roku Ubezpieczeń 2008

4.            Prof. dr hab. Irena Jedrzejczyk Zakład Prawa i Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych
SGGW w Warszawie.

5.            Adam Sankowski Prezes Polskiej Izby Pośredników Finansowych i Ubezpieczeniowych

6.            Marek Fereniec Wiceprezes Zarządu AEGON TU na Życie S.A.

7.            Ilona Dzwonnik EFG, Geniusz Wiedzy Finansowej 2011 – Laureat Olimpiady
Wiedzy Finansowej na Giełdzie Papierów Wartościowych 2011.

8.            Andrzej Cichocki dyrektor Pionu Sprzedaży oraz Członek Zarządu AXA Polska S.A.

9.            Wiktor Jacyno-Onuszkiewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej Perfect NDF SA

10.            Wieslaw Szermach Członek Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie “Polisa-Życie” S.A.

11.            Zygmunt K. Jagodzinski Specjalista od znaków wodnych, były kierownik atelier
znaków wodnych zatrudniony w PWPW S.A. (ponad 40 lat pracy), znawca papierów
wartościowych, w tym pieniędzy papierowych, wieloletni członek SDP, publicysta, autor
6 książek  i ponad stu kilkudziesięciu artykułów przyczynkarskich, bronioznawca, czynny od
45 lat do dziś muzyk dixielandowy (banjo)

Opinie te można przeczytać także na stronie:
http://www.zlotemysli.pl/pub/jakie-decyzje-finansowe-podejmuja-bogaci-i-dlaczego-biedni-robia-bledy-dzialajac-inaczej/andrzej-fesnak.html#!opinie

Spis treści książki.

Opinie
Przedmowa, Robert F. Zięba, Europejska Akademia Planowania Finansowego
1. Wstęp
Jaka jest nasza postawa?
2. Czego uczą w szkole o pieniądzach?
3. Jakie są główne grzechy finansowe
4. Co wiemy o inteligencji?
5. Co to jest Inteligencja finansowa?
Podstawy i rola planowania finansowego
6. Jakie są etapy życia finansowego?
7. Czy jesteś w ogóle ważny?
8. Jak analizujemy sytuację?
9. Czym jest planowanie finansowe?
Na czym stoimy
10. Na co wydajemy czyli budżet rodzinny?
11.  Czym jest wartość netto?
12.  Jak powinny wyglądać finanse rodziny?
Co trzeba zaplanować
13.  Co daje plan edukacyjny?
14.  Jak mądrze korzystać z kredytów
15.  Jak finansować nieruchomości
16.  Jak powinieneś chronić życie?
17.  Jakiej ochrony ubezpieczeniowej potrzebujesz?
18.  Po co ci plan emerytalny?
19.  Jak osiągasz niezależność finansową?
Jak kontrolujemy?
20. Żeglujemy czy dryfujemy czyli jak kontrolować plany finansowe?
21.  W czym pomoże Ci komputer finansowy?
22.  31 Złotych Reguł
23.  Zakończenie
24.  O autorze