Planowanie Finansów Osobistych II

„Jak podnieść standard życia obniżając koszty?

Planowanie finansów osobistych – podstawy.

Seminarium część I

Schemat czasowy seminarium:

Dzień I, sobota
 
Dzień II, niedziela
Działanie
Działanie
09.00-09.45
Rejestracja uczestników
09.00-13.30
Sesje merytoryczne
10.00-10.50
Sesja wprowadzająca
13.30-14.30
Lunch
10-50-13.30
Sesje merytoryczne
14.30-17.30
Sesje merytoryczne
13.30-14.30
Lunch
17.30-18.10
Ewaluacja
Certyfikaty
14.30-19.30
Sesje merytoryczne
18.15
Wspólne zdjęcie
19.30
Zakończenie dnia
18.15
Zakończenie seminarium

Tematyka sesji:

Sesja wprowadzająca

 • Logistyka seminarium
 • Poznajemy się
 • Jak będziemy pracować
 • Kontrakt edukacyjny
 • Wprowadzenie do tematyki finansów
 • Mapa zagadnień finansowych

Sesja: 7 sekretnych praw pieniądza w czasie

 • Do czego jest potrzebne wizualizowanie zagadnień finansowych?
 • Przykłady różnych produktów finansowych na wykresach
 • Co się dzieje gdy masz jednorazową kwotę?
 • Co się dzieje gdy masz regularne wpłaty?
 • Co uzyskasz gdy masz jedno i drugie?
 • 3 razy procent składany i 4 razy dyskontowanie

Sesja: Jak działa komputer finansowy?

 • Symbole zagadnień finansowych
 • Logika działania komputera
 • Personalizowanie ustawień  komputera

Sesja: Co musisz wiedzieć o stopach procentowych ?

 • Efektywna stopa procentowa
 • Stopa nominalna a stopa efektywna przy różnej kapitalizacji w roku

Sesja: Jak możesz walczyć z inflacją?

 • Co to jest inflacja i kiedy występuje?
 • Dzisiejsza wartość nabywcza przyszłej kwoty
 • Przyszły nominalny ekwiwalent dzisiejszej wartości nabywczej

Sesja: Jak orientować się w sprawie depozytów i lokat?

 • Jak rozumieć spodziewaną kwotę po zakończeniu lokaty brutto?
 • Jak rozumieć spodziewaną kwotę po zakończeniu lokaty netto?
 • Jak rozumieć oprocentowanie na podstawie efektów lokaty?
 • Jak obliczać stosowny  okres trwania lokaty?
 • Jak ustalić wysokości lokaty, aby uzyskać założony wynik finansowy?
 • Porównywanie efektów lokat przy różnych okresach kapitalizacji.

Sesja: Jak korzystać z regularnego oszczędzania lub inwestowania?

 • Jak obliczyć spodziewaną kwotę po zakończeniu oszczędzania?
 • Jak obliczyć spodziewaną kwotę po zakończeniu lokaty netto
 • Jak ustalić oprocentowania na podstawie efektów?
 • Jak wybrać okres oszczędzania/inwestowania?
 • Jak obliczyć wysokości wpłat, aby otrzymać założony wynik finansowy?
 • Jak oszacować efekty oszczędzania wpłat jednorazowych i regularnych?
 • Jak sprawdzić co dają  regularne płatności przy dodatkowej wpłacie jednorazowej?
 • Jak ustalić wysokość wpłaty dodatkowej przy regularnych płatnościach?

Sesja: Jak uniezależnić się od ZUSu i zorganizować sobie renty kapitałowe?

 • Czy renta dopiero jako emerytura, czy jako niezależność finansowa?
 • Czy lepsza jest renta wieczysta czy okresowa?
 • Jak obliczyć kapitał potrzebny do renty określonej wysokości?
 • Jak  wyliczyć jaka renta jest możliwa z określonego kapitału?
 • Jak sprawdzić oprocentowanie rent?
 • Jak obliczyć okres wypłacania rent?
 • Co to jest wartość sprzedanego prawa do renty?

Sesja: Co trzeba wiedzieć o kredycie?

 • Czy kredyt to dźwignia finansowa czy dziura w kieszeni?
 • Jakie są straty a jakie korzyści z  rat równych kredytu?
 • Jak zdecydować na jaki kredyt możesz sobie pozwolić?
 • Jak zrozumieć znaczenie oprocentowania kredytu?
 • Jak określić czasu trwania kredytu?
 •  Jak wyliczyć odsetki od całości kredytu?
 • Jak wyliczyć kapitał bazowy i odsetki?
 • Jak wyliczyć kwotę pozostałą do spłacenia?

Sesja: Czy warto wziąć leasing?

 • Czy leasing to tańsze i lepsze źródło finansowania niż kredyt?
 • Jak wyliczyć raty równe w  leasingu?
 • Jak obliczyć  na jaki leasing możesz sobie pozwolić?
 • Jak wyliczyć  okres trwania leasingu?
 • Jak obliczyć czy opłaca się oprocentowanie leasingu?
 • Jak obliczyć kwotę końcową leasingu?
 • Jak obliczyć odsetki leasingu?

Sesja: Nierówne przepływy finansowe

 • Jak przeliczać nierówne przepływy finansowe?
 • Jak ocenić czy warto inwestować w oparciu o ocenę NPV?
 • Jak obliczyć  zyskowność biznesu  na podstawie wewnętrznej stopy zwrotu IRR?

Sesja: Jak planować podatki od zysków kapitałowych?

 • podatek od produktów bankowych
 • podatek od produktów towarzystw funduszy inwestycyjnych
 • podatek od produktów ubezpieczeniowych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Sesja: Jak tworzyć konta inwestycyjne?

 • korzyści z kont inwestycyjnych
 • koszty kont inwestycyjnych
 • ograniczenia kont inwestycyjnych
 • ryzyka kont inwestycyjnych

Sesja zamykająca

 • Ewaluacja seminarium
 • Decyzje
 • Losowanie zwrotu kosztów
 • Wspólne zdjęcie

 

 

Wartość seminarium

W pakiecie seminaryjnym otrzymujesz:

 

 • materiały szkoleniowe
 • komputer finansowy HP10BII
 • płytę CD z instrukcją obsługi w języku polskim
 • drukowaną instrukcje obsługi w języku angielskim
 • prestiżowy certyfikat
 • kieszonkową ściągę finansową
 • 2 dni zajęć z trenerem na Sali
 • możliwość dostępu do portalu z zadaniami finansowymi (kilkaset zadań, zbiór stale rośnie)
 • roczną opiekę dydaktyczną
 • Wstępny Plan Finansowy Całego Życia

 

Cały cykl seminarium

Kiedy przejdziesz przez pierwsze 2 dni pracy z trenerem możesz zdecydować, że resztę zrobisz już sam. Rzeczywiście  może się okazać, że 2 dni pracy z trenerem zupełnie Ci wystarczą. Wówczas nie potrzebujesz części II.

Taką decyzję możesz podjąć kiedy przebrniesz przez podstawy i sam ocenisz czego potrzebujesz dalej!

 

Planowanie Finansów Osobistych I

„Jak podnieść standard życia obniżając koszty?

Planowanie finansów osobistych – podstawy.

Seminarium część I

Schemat czasowy seminarium:

Dzień I, sobota
 
Dzień II, niedziela
Działanie
Działanie
09.00-09.45
Rejestracja uczestników
09.00-13.30
Sesje merytoryczne
10.00-10.50
Sesja wprowadzająca
13.30-14.30
Lunch
10-50-13.30
Sesje merytoryczne
14.30-17.30
Sesje merytoryczne
13.30-14.30
Lunch
17.30-18.10
Ewaluacja
Certyfikaty
14.30-19.30
Sesje merytoryczne
18.15
Wspólne zdjęcie
19.30
Zakończenie dnia
18.15
Zakończenie seminarium
Tematyka sesji:
Sesja wprowadzająca
 • Logistyka seminarium
 • Poznajemy się
 • Jak będziemy pracować
 • Kontrakt edukacyjny
 • Wprowadzenie do tematyki finansów
 • Mapa zagadnień finansowych
Sesja: 7 sekretnych praw pieniądza w czasie
 • Do czego jest potrzebne wizualizowanie zagadnień finansowych?
 • Przykłady różnych produktów finansowych na wykresach
 • Co się dzieje gdy masz jednorazową kwotę?
 • Co się dzieje gdy masz regularne wpłaty?
 • Co uzyskasz gdy masz jedno i drugie?
 • 3 razy procent składany i 4 razy dyskontowanie
Sesja: Jak działa komputer finansowy?
 • Symbole zagadnień finansowych
 • Logika działania komputera
 • Personalizowanie ustawień  komputera
Sesja: Co musisz wiedzieć o stopach procentowych ?
 • Efektywna stopa procentowa
 • Stopa nominalna a stopa efektywna przy różnej kapitalizacji w roku
Sesja: Jak możesz walczyć z inflacją?
 • Co to jest inflacja i kiedy występuje?
 • Dzisiejsza wartość nabywcza przyszłej kwoty
 • Przyszły nominalny ekwiwalent dzisiejszej wartości nabywczej
Sesja: Jak orientować się w sprawie depozytów i lokat?
 • Jak rozumieć spodziewaną kwotę po zakończeniu lokaty brutto?
 • Jak rozumieć spodziewaną kwotę po zakończeniu lokaty netto?
 • Jak rozumieć oprocentowanie na podstawie efektów lokaty?
 • Jak obliczać stosowny  okres trwania lokaty?
 • Jak ustalić wysokości lokaty, aby uzyskać założony wynik finansowy?
 • Porównywanie efektów lokat przy różnych okresach kapitalizacji.
Sesja: Jak korzystać z regularnego oszczędzania lub inwestowania?
 • Jak obliczyć spodziewaną kwotę po zakończeniu oszczędzania?
 • Jak obliczyć spodziewaną kwotę po zakończeniu lokaty netto
 • Jak ustalić oprocentowania na podstawie efektów?
 • Jak wybrać okres oszczędzania/inwestowania?
 • Jak obliczyć wysokości wpłat, aby otrzymać założony wynik finansowy?
 • Jak oszacować efekty oszczędzania wpłat jednorazowych i regularnych?
 • Jak sprawdzić co dają  regularne płatności przy dodatkowej wpłacie jednorazowej?
 • Jak ustalić wysokość wpłaty dodatkowej przy regularnych płatnościach?
Sesja: Jak uniezależnić się od ZUSu i zorganizować sobie renty kapitałowe?
 • Czy renta dopiero jako emerytura, czy jako niezależność finansowa?
 • Czy lepsza jest renta wieczysta czy okresowa?
 • Jak obliczyć kapitał potrzebny do renty określonej wysokości?
 • Jak  wyliczyć jaka renta jest możliwa z określonego kapitału?
 • Jak sprawdzić oprocentowanie rent?
 • Jak obliczyć okres wypłacania rent?
 • Co to jest wartość sprzedanego prawa do renty?
Sesja: Co trzeba wiedzieć o kredycie?
 • Czy kredyt to dźwignia finansowa czy dziura w kieszeni?
 • Jakie są straty a jakie korzyści z  rat równych kredytu?
 • Jak zdecydować na jaki kredyt możesz sobie pozwolić?
 • Jak zrozumieć znaczenie oprocentowania kredytu?
 • Jak określić czasu trwania kredytu?
 •  Jak wyliczyć odsetki od całości kredytu?
 • Jak wyliczyć kapitał bazowy i odsetki?
 • Jak wyliczyć kwotę pozostałą do spłacenia?
Sesja: Czy warto wziąć leasing?
 • Czy leasing to tańsze i lepsze źródło finansowania niż kredyt?
 • Jak wyliczyć raty równe w  leasingu?
 • Jak obliczyć  na jaki leasing możesz sobie pozwolić?
 • Jak wyliczyć  okres trwania leasingu?
 • Jak obliczyć czy opłaca się oprocentowanie leasingu?
 • Jak obliczyć kwotę końcową leasingu?
 • Jak obliczyć odsetki leasingu?
Sesja: Nierówne przepływy finansowe
 • Jak przeliczać nierówne przepływy finansowe?
 • Jak ocenić czy warto inwestować w oparciu o ocenę NPV?
 • Jak obliczyć  zyskowność biznesu  na podstawie wewnętrznej stopy zwrotu IRR?
Sesja: Jak planować podatki od zysków kapitałowych?
 • podatek od produktów bankowych
 • podatek od produktów towarzystw funduszy inwestycyjnych
 • podatek od produktów ubezpieczeniowych i towarzystw funduszy inwestycyjnych
Sesja: Jak tworzyć konta inwestycyjne?
 • korzyści z kont inwestycyjnych
 • koszty kont inwestycyjnych
 • ograniczenia kont inwestycyjnych
 • ryzyka kont inwestycyjnych
 
Sesja zamykająca
 • Ewaluacja seminarium
 • Decyzje
 • Losowanie zwrotu kosztów
 • Wspólne zdjęcie
Wartość seminarium
W pakiecie seminaryjnym otrzymujesz:
 • materiały szkoleniowe
 • komputer finansowy HP10BII
 • płytę CD z instrukcją obsługi w języku polskim
 • drukowaną instrukcje obsługi w języku angielskim
 • prestiżowy certyfikat
 • kieszonkową ściągę finansową
 • 2 dni zajęć z trenerem na Sali
 • możliwość dostępu do portalu z zadaniami finansowymi (kilkaset zadań, zbiór stale rośnie)
 • roczną opiekę dydaktyczną
 • Wstępny Plan Finansowy Całego Życia
Cały cykl seminarium
Kiedy przejdziesz przez pierwsze 2 dni pracy z trenerem możesz zdecydować, że resztę zrobisz już sam. Rzeczywiście  może się okazać, że 2 dni pracy z trenerem zupełnie Ci wystarczą. Wówczas nie potrzebujesz części II.
Taką decyzję możesz podjąć kiedy przebrniesz przez podstawy i sam ocenisz czego potrzebujesz dalej!

Budowanie Własnego Planu Finansowego

Dla osób, które są zainteresowane wyłącznie budowaniem Własnego Planu Finansowego istnieje  następująca możliwość:
 1. Należy zwrócić się z prośbą o indywidualny egzamin.
Egzamin odbywa się metodą internetową na portalu edukacyjnym.
Składa ze 100 zadań dotyczących modułu pierwszej części  seminarium.
Egzamin trwa 200 min., czyli 3 godz. i 20min
Koszt egzaminu to 200zł
 1. Aby zaliczyć pozytywnie egzamin należy:
 2. rozwiązać w czasie łącznie min. 65%  zadań – czyli 65.
 3. należy z każdej kategorii rozwiązać min 40% zadań czyli 4
Jeśli rozwiążesz wszystkie – masz po 2 min na zadanie. Jeśli chcesz zaliczyć tylko 65% zadań – masz 3 minuty i 8 sekund na zdanie finansowe. Jeśli wiesz jak to zrobić potrzebujesz około 1 minuty na zadanie. Jeśli nie wiesz – czas nie odgrywa roli, bo i tak nie rozwiążesz zadań.
 1. Wszystkie osoby, które zdadzą egzamin mogą zgłosić się jedynie na II część  seminarium. Pozostali są zaproszeni na I część.
Kto to słyszał, żeby zdawać egzamin przed kursem? Przecież płacisz i wymagasz, prawda?
Są 2 aspekty tej sprawy:
 1. Ochrona Twojego czasu i pieniędzy. Jeśli pojawisz się  na zajęciach, na których mało  rozumiesz – tracisz czas i pieniądze. Po co Ci to?
 1. Ochrona uczestników. Inni też płacą i wymagają. Dlatego w trakcie pracy z taką grupą czas poświęcony jest na rozwiązywanie konkretnych spraw finansowych a nie na uczenie podstaw tych – którzy ich nie znają. Grupa traci czas i nie rozwija się
Ważnym elementem części II jest rozwiązywanie konkretnych przykładów finansowych uczestników. Te przykłady stanowią uzupełnienie materiałów  jako  studium przypadku (case study). I dlatego nie ma czasu na tłumaczenie podstaw. Też  chciałbyś studiując jakieś zagadnienie mieć obok kogoś, kto jest partnerem do rozmowy zamiast osoby, która wymaga tłumaczenia podstaw. Orkiestra ma ćwiczyć aranżację utworu muzycznego a nie uczyć jej członka grać. To uczciwe podejście chroniące interesy wszystkich, prawda?
Podejmij wyzwanie!
Jeśli jesteś pewien swoich umiejętności – zdaj egzamin i przyjdź na część II
W każdym pozostałym przypadku zapraszam najpierw na część I

Finansowanie Nieruchomości

Seminarium „Jak skutecznie finansować nieruchomości minimalnym wkładem?”

 

Plan seminarium, uwagi techniczne
 •          Lunch I dnia ca godz. 13.30
 •          Lunch II dnia ca godz. 14.00
 •          Sesje trwają około 45-60 min.
 •          Przerwy kawowo-herbaciane wg uznania trenera i potrzeb grupy
Dzień I, sobota  – sesje przedpołudniowe
Rejestracja  (09.00-10.00)
 •          Rejestracja
 •          Pobranie materiałów
 •          Kawa, herabta
Sesja I Powitanie, Inauguracja
 •          Wprowadzenie
 •          Wzajemne poznanie się
 •          Zasady współpracy
 •          Deklaracja uczestnika treningu
 •          Przedstawienie części głównych kursu
 •          Wprowadzenie (wykład)
Sesja II Kinezjologiczne wprowadzenie do komputera finansowego
 •          Kinezjologiczna nauka metodą nie wprost
 •          Główne funkcje komputera
 •          Sprawdzian znajomości funkcji
 •          Konkurs
Sesja III Era ryzyka i informacji versus biznes tradycyjny
 •          Problematyka i specyfika nieruchomości
 •          Mity w biznesie nieruchomości
 •          Prawa  biznesu
Sesja IV Inwestowanie z minimalnym lub zerowym wkładem
 •          Wprowadzenie do modeli inwestowania
 •          Przegląd modeli inwestowania
 •          Konstrukcja modeli inwestowania
 •          Regułą modelu a reguły finansowe
Sesja V Myślenie kreatywne
 •          Podstawy kreatywnej współpracy z pośrednikiem:
 •          Technika gwiazdy
 •          Technika skojarzeń łańcuchowych
 •          Model kreatywnego myślenia de Bono – 6 kapeluszy
Sesja VI Systemy decyzyjne w inwestowaniu (workshop)
 •          Model de Bono w wyborze nieruchomości – workshop
 •          Tworzenie matrycy decyzyjnej do inwestycji
 •          Tworzenie systemu punktacji
 •          Tworzenie systemu wyboru
 •          Tworzenie modelu współpracy z profesjonalnymi pośrednikami na rynku
Lunch
Sesja VII  Finanse w nieruchomościach
 •          Rodzaje operacji finansowych
 •          Operacje regularne
 •          Operacje nieregularne
 •          Diagramy finansowe
 •          Przyszła cena nieruchomości – procent składany
 •          Dyskontowanie przyszłej wartości do dzisiejszych działań
 •          Co możemy policzyć w pamięci?  (workshop)
 •          Jak działają pamięciowe reguły finansowe?  (praca indywidualna)
Sesja VIII Komputer finansowy w nieruchomościach
 •          Co to jest
 •          bezpiecznych inwestycji
 •          komputer finansowy? – Workshop
 •          Język komputera finansowego
 •          Jak działa komputer finansowy? – nauka metodą mnemotechniczną
 •          Obliczanie inflacji w nieruchomościach
 •          Finansowanie nieruchomości kredytem
 •          Parametry finansowe
Sesja IX Finanse w nieruchomościach
 •          Dźwigania finansowa na kredycie
 •          Budowa raty kredytowej stałej
 •          Budowa raty kredytowej malejącej
 •          Obliczanie  balansu kredytu
 •          Kredyt w walucie lub zagranicą – nieruchomość w Polsce
Sesja X  Finanse w nieruchomościach
 •          Ustalanie punktu czasowego  dźwigni w naturalnych parametrach
 •          Równoważenie kredytu reinwestycją
 •          Reguła bezpiecznego kredytu
 •          Dźwignia na kapitale
 •          Dźwignia na odsetkach
 •          Zerowanie odsetek
 •          Podsumowanie dnia
Dzień II, niedziela – sesje przedpołudniowe
Początek o godz. 9.00
Sesja XI  Finanse w nieruchomościach
 •          Bezpieczny biznes w nieruchomościach:
 •          Jak określać bezpieczne relacje między ratą kredytu a czynszem?
 •          Jak ustalić bezpieczny poziom zadłużenia kredytem?
 •          Modele finansowe zadłużenia
 •          Reguły refinansowania kredytu
 •          Ryzyka związane z własnością
 •          Na jaką nieruchomość możesz sobie pozwolić
 •          Na jaką ratę kredytową możesz sobie pozwolić
 •          Jak zarabiać na nieruchomości finansowanej kredytem? – kolejne kroki
Sesja XII Aspekty prawne
 •          Wiedza prawna potrzebna do transakcji
 •          Pułapki ofert developerskich
 •          Pytania i odpowiedzi
Sesja XIII  Praktyka z życia inwestora  
 •          Zagadnienia praktyczne związane z inwestowaniem
 •          Sposoby działania
 •          Pytania i odpowiedzi
Lunch
Sesja XIV  Finanse w nieruchomościach
 •          Nieregularne przepływy finansowe
 •          Stopa zwrotu z nieruchomości  IRR
 •          Jak określić wartość netto – NPV?
 •          Jak określić z finansowego punktu widzenia czy warto inwestować?
 •          Jak kupić poniżej wartości?
 •          Jak negocjować?
 •          Jak współpracować z komornikiem?
Sesja XV Inwestowanie z minimalnym lub zerowym wkładem
 •          Przegląd modeli z finansowego punktu widzenia
 •          Indywidualna ocena przydatności modelu
 •          Reguły finansowe modelu
Sesja XVI Decyzje
 •          Osobisty Plan Finansowania Nieruchomości
 •          Jakie decyzje podejmuję na podstawie zdobytej wiedzy i umiejętności?
 •          Jakie kroki podejmuję?
Sesja XVII Losowanie nagród
Nagroda – zwrot należności za seminarium (patrz regulamin)
Wręczenie certyfikatów i wspólne zdjęcie
Zakończenie
Uwaga:
Czas trwania poszczególnych sesji może ulec zmianie ze względu na tempo uczenia.
Początek i koniec seminarium nie zmienią się.
Jeśli nosisz okulary do czytania lub szkła kontaktowe – weź je, bo będzie dużo notowania i liczenia
na komputerze finansowym, który otrzymasz na własność!!!
Zapraszamy!!!
dr  Andrzej Fesnak, EFC® & FTS Team

Matura FInansowa

Matura finansowa

Matura finansowa to jedyny w Polsce produkt uczący dojrzałych nastolatków zarządzania finansami osobistymi.
Produkt przeznaczony jest dla młodziezy posgimnazjlanej (licea lub technika). Idealnym kandydatami są młodzi ludzie w klasach predzmaturalnych.
Uwaga udział w zajęciach bierze Uczeń i jego Rodzić

Schemat czasowy seminarium:

Dzień I, sobota
Dzień II, niedziela
Godz.
Działanie
Godz.
Działanie
09.00-09.45
Rejestracja uczestników
09.00-13.30
Sesje merytoryczne
10.00-10.50
Sesja wprowadzająca
13.30-14.30
Lunch
10-50-13.30
Sesje merytoryczne
14.30-17.30
Sesje merytoryczne
13.30-14.30
Lunch
17.30-18.10
EwaluacjaCertyfikaty
14.30-19.30
Sesje merytoryczne
18.15
Wspólne zdjęcie
19.30
Zakończenie dnia
18.15
Zakończenie seminarium

Tematyka sesji:

Dzień I

Sesja wprowadzająca

 • Logistyka seminarium
 • Poznajemy się
 • Jak będziemy pracować
 • Kontrakt edukacyjny
 • Wprowadzenie do tematyki finansów
 • Mapa zagadnień finansowych

Sesja: Kinezjologiczne wprowadzenie do komputera finansowego

 • Kinezjologiczna nauka metodą nie wprost
 • Główne funkcje komputera
 • Sprawdzian znajomości funkcji
 • Konkurs

Sesja: Powody, dla których ludzie nie mają pieniędzy

 • Przesądy o finansach
 • 10 najczęściej spotykanych poglądów ograniczających chęć posiadania pieniędzy
 • Niektóre przyczyny i powody, dla których ludzi nie mają pieniędzy.

Sesja: Niezależność finansowa

 • 10 najważniejszych aspektów dobrobytu
 • Model równowagi życiowej proponowany przez MDRT
 • Kwadrant przepływu pieniędzy
 • Cel: niezależność finansowa & własna pensja
 • Cele finansowe & motywacja.
 • Świadoma praca z nieświadomością
 • Moja Mantra
 • Osiąganie wyznaczonych celów

Sesja: Jak funkcjonują finanse?

 • Time Value of Money (TVM)
 • Cash Flow (CF)
 • Przekładanie problemu na diagram finansowy:
  • Operacja jednorazowa
  • Szereg płatniczy
  • Kombinacja
  • Lokata
  • Regularne oszczędzanie
  • Kredyt
  • Renta Kapitałowa
  • Leasing
  • Kredyt w banku
  • Leasing w Firmie Leasingowej
  • Regularne oszczędzanie w banku
  • Lokata w banku
  • Renta kapitałowa w banku
 • 8 kluczowych elementów zagadnienia TVM
  • P/YR
  • N
  • N * P/YR
  • I/YR%
  • PV
  • PMT
  • FV
  • BEGIN / END

Sesja:3 sposoby jak zostać milionerem?

 • Sposoby jak zostać milionerem w wolnej ścieżceSposoby jak zostać milionerem w szybkiej ścieżce
  • Sposób 1. Gdyby pomógł dziadek?
  • Sposób 2. Co mogli zrobić rodzice?
  • Sposób 3. Co możesz zrobić dla siebie sam?

Sesja:Management ryzyka ubezpieczeniowego

 • Epoka ryzyka i informacji
 • Dlaczego nie było ostrzeżenia?
 • Co Cię to wszystko obchodzi?
 • Charakter ryzyka
 • Wypadki drogowe
 • Zegar przestępczości
 • Rodzaje ryzyka

Sesja:Odległe o lata świetlne – emerytura !

 • Kłamstwo emerytalne
 • Sąd ostateczny
 • Piramidalna głupota
 • Politycznie poprawna głupota
 • Zakład Utylizacji Szmalu
 • Trzy filary emerytalnej nędzy

Sesja: Podsumowanie dnia

Ewaluacja dnia

Wnioski

Dzień II

Sesja:Rozgrzewka intelektualna/przypomnienie dnia poprzedniego

 • Lokata
 • Inwestowanie regularne
 • Ile kapitału potrzeba żeby mieć rentę kapitałową

Sesja:Renta kapitałowa jako element niezależności finansowej

 • Renta na emeryturę
 • Renta okresowa
 • Renta stała

Sesja:Jak korzystać z karty kredytowej?

 • Definicja karty kredytowej:
 • Rata stała
 • Rata malejąca
 • Rata w karcie kredytowej
 • Rata inwestycyjna
 • Jak mieć zawsze kartę i pieniądze bez odsetek?
 • Żelazne reguły używania karty

Sesja: Jak zmienić kredyt w dźwignię finansową

 • Rynek trudny
 • Rynek zrównoważony
 • Rynek łatwy
 • Reguła reorganizacji cash flow
 • Regułą równoważenia innym instrumentem finansowym

Sesja:Biznes i Zysk I

 • Wprowadzenie do CF
 • Jakie są elementy CF
 • Stopy procentowe, wewnętrzna stopa zwrotu i NPV
 • Jak i kiedy obliczamy wewnętrzną stopę zwrotu
 • Cash flow – czyli jak kontrolować opłacalność biznesu
 • Jak kontrolować nierówne przepływy gotówkowe?
 • Cash flow inicjalny
 • Kolejne przepływy
 • NPV
 • IRR
 • Jak wycenić biznes
 • Obliczanie NPV
 • Jak kupować nieruchomość od innych (NPV)

Sesja: Podatki

 • Lokaty bankowe
 • Fundusze inwestycyjne
 • Polisy na życie z funduszem inwestycyjnym
 • Krótkie polisy
 • Podatek belkowski

Sesja: Ryzyko w biznesie

 • MLM
 • Piramida finansowa
 • Po czym poznasz piramidę finansową:
 • Jak działa piramida finansowa?
 • Struktura sprzedaży

Sesja: Twój Biznes Edukacyjny

 • 10 żelaznych reguł MLM:
 • Sprzedaż własna
 • Sprzedaż w strukturze
 • Zarób swoje 100 000 przed maturą
 • Cel – studia
 • Menedżer Własnego Biznesu
 • Budowa twojego zespołu

Sesja: Decyzje finansowe

 • Własny plan finansowy
 • Co zamierzasz osiągnąć
 • Jak chcesz tego dokonać
 • Jakie są konieczne działania finansowe
 • Struktura Planu
  • Cel
  • Termin
  • Weryfikacja
  • Działanie
  • Narzędzia
  • Sukces

Sesja: Podsumowanie szkolenia

Ewaluacja

 • Czego się nauczyłeś?
 • Co zrozumiałeś?
 • Jakie decyzje podjąłeś?
 • Jak chcesz zmienić swoje życie?
 • Co chcesz powiedzieć od siebie innym?
 • Co chcesz powiedzieć od Rodzicowi?

Finanse Dziecka

Seminarium „Finanse Dziecka”

… aby Twoje Dziecko  było zamożne!!!

… aby Twój Wnuk był bardzo bogaty!!!

 

Program ma charakter orientacyjny, oznacza to, że:
 • początek Seminarium,
 • przerwy
 • zakończenie
 są o ustalonych godzinach i nie zmieniają się.
Czas trwania sesji jest orientacyjny i może ulegać drobnym zmianom – kilka do kilkunastu minut.
08.45 – 09.45     Rejestracja uczestników
 • Pobór materiałów.
 • Poranny kubek kawy lub herbaty , drożdżówka
Część I do lunchu
Sesja
10.00-10.15
Sesja otwierająca
 • Inauguracja szkolenia,
 • Logistyka,
 • Przedstawienie trenerów
 • Wprowadzenie
10.15-10.40
Sesja: Jak pracujemy?
 • Kontrakt z grupą
 • Metody interaktywne
 • Sens i cel interaktywnej dydaktyki
 • Szacowanie finansów
10.40-11.20
Sesja: Jak komputer pomoże nam w osiąganiu zamożności?
 • Co daje komputer finansowy?
 • Jak rozmawiać z komputerem finansowym?
 • Jak przekładać zagadnienia finansowe na język komputera finansowego?
11.20-11.45
Sesja: Jak wygenerować dodatkowe pieniądze?
 • Co to jest współczynnik NPG SMP?
 • Jak zyskiwać na przepływach finansowych?
 • Jak szklany słoik pomaga budować zamożność?
11.45-11.50
Energetyczny Przerywnik Dydaktyczny
11.50-12.15
Sesja: Jak wygląda życiorys finansowy dziecka i dorosłego?
 • Co to jest życiorys finansowy?
 • Jakie zdarzenia można przewidzieć?
 • Jak kształtować życiorys finansowy własnego dziecka/wnuka?
12.15-12.40
Sesja: Jak określać pieniądze konieczne do realizacji potrzeb?
 • Co daje linia czasu w planie finansowym?
 • Na czym polega przewidywanie ?
 • Co to jest prefinansowanie?
12.40-13.00
Sesja: Jak zrobić 18 urodziny  o 60% taniej?
 • Jakie elementy uwzględnić?
 • Jak planować przyjęcie bez inwestowania?
 • Jak planować przyjęcie z wartością pieniądza w czasie?
 • Obliczanie przykładu Twojego Dziecka/Wnuka
 Lunch: zdrowa żywność CellReset
 Część II po lunchu do przerwy
13.50 – 14.15
Sesja: Jak wykształcić dziecko za 1/3 ceny?
 • Jakie elementy edukacyjne uwzględnić?
 • Jak planować edukację bez inwestowania?
 • Jak planować edukację z wartością pieniądza w czasie?
 • Obliczanie przykładu Twojego Dziecka/Wnuka
14.15 – 14.40.
Sesja: Jak kupić dziecku mieszkanie za 25% ceny?
 • Jakie elementy przyszłej nieruchomości uwzględnić?
 • Jak planować nieruchomość bez inwestowania?
 • Jak planować nieruchomość z wartością pieniądza w czasie?
 • Obliczanie przykładu Twojego Dziecka/Wnuka
14.40 – 15.05
Sesja: Jak zrobić dziecko zamożnym?
 • Jakie elementy zamożności uwzględnić?
 • Jak planować zamożność bez inwestowania?
 • Jak planować zamożność z wartością pieniądza w czasie?
 • Obliczanie przykładu Twojego Dziecka/Wnuka
15.05  –  15.30
Sesja: Jak zrobić z wnuka multimilionera?
 • Kiedy rodzi się mentalnie wnuk?
 • Jakie aspekty  multimilionera uwzględnić?
 • Jak planować majątek multimilionera z wartością pieniądza w czasie?
 • Obliczanie przykładu Twojego Dziecka/Wnuka
15.30 – 16.00
Sesja: Jak zrobić z becikowego wieloletnią emeryturę?
 • Jak ustalić emeryturę?
 • Jakie warianty inwestycyjne przyjąć?
 • Jak zdecydować o rodzaju renty kapitałowej?
 • Obliczanie przykładu Twojego Dziecka/Wnuka
16.00 – 16.25
Kawa, Herbata, ciastko
Część III od przerwy do zakończenia seminarium
16.25 – 16.50
Sesja: Czy inflacja jest groźna w życiu dziecka?
 • Jak zrozumieć inflację?
 • Jak obliczać wartość nabywczą?
 • Jak obliczać ekwiwalent potrzebnej kwoty?
16.50 – 17.20
Sesja: Co daje Bank, TFI i polisa ubezpieczeniowa z funduszem?
 • Jak opodatkowany jest produkt bankowy?
 • Jak opodatkowany jest produkt Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych?
 • Jak opodatkowany jest produkt Towarzystwa Ubezpieczeniowego?
17.20 – 17.45
Sesja: Jak zadbać o niezależność finansową dziecka?
 • Jak ustalić poziom niezależności finansowej?
 • Jak określić konieczne przepływy finansowe?
Jak zbudować system decyzyjny i system działań?
17.45 – 18.15.
Sesja: Jak nauczać dzieci o finansach?
 • Jak dobrać kwoty pieniężne i czas do nauki?
 • Jak stworzyć bajkę finansową z morałem?
 • Jak dostosować treści do wieku dziecka?
18.15 – 18.45
Sesja: Jak realizować działania finansowe z korzyścią?
 • Gdzie szukać możliwości?
 • Jakie pytanie zadawać?
 • Jakie możliwości można stworzyć we współpracy z FTS?
18.45 – 19.00
Sesja zamykająca
 • Podsumowanie
 • Certyfikaty
 •  Wspólne  zdjęcie
 •  Ewentualna dalsza współpraca

Zadanie Finansowe nr 1: Oblicz siłę nabywczą renty kapitałowej.

Agata Stokłosa kupiła właśnie prawo do dożywotniej renty kapitałowej w wysokości  £1 200 miesięcznie. Jeżeli w roku inflacja utrzyma się na średnim poziomie  1,37% to jaką  siłę nabywczą będzie miała renta, którą Agata Stokłosa pobierze za 10 lat?  Odpowiedzi:  A / £1 018,54 B/ £1 047,34  C / £1 078,76

family

 

Odpowiedź znajduje się na stronie
www.the5oclockclub.co.uk/pl/jednodniowe-warsztaty-finansowe/

Wstęp do Planowania Finansów Osobistych

Seminarium
„Wstęp do Planowania Finansów Osobistych”.
Edycja  26 maja 2013, godz 10:00-18:00
Cena 850 zł

 

Miejsce:
Europejska  Akademia Planowania Finansowego
ul. Słowicza 16
02-170 Warszawa

Tematyka sesji:
Sesja wprowadzająca

 • Logistyka seminarium.
 • Poznajemy się.
 • Jak będziemy pracować.
 • Kontrakt edukacyjny.
 • Wprowadzenie do tematyki finansów.
 • Mapa zagadnień finansowych.

Sesja: Czym jest Planowanie Finansów Osobistych?

 • Jakie elementy składają się na Planowanie Finansów Osobistych?
 • Do czego jest potrzebne PFO?

Sesja: Jakie mechanizmy finansowe wpływają na nasze życie?

 • Procent składany – czyli, co z tego będzie?
 • Dyskontowanie – czyli co trzeba zrobić aby osiągnąć cel finansowy?

Sesja: 6 problemów finansowych współczesnego Polaka.

 • Podatki.
 • Inflacja.
 • Długi.
 • Emerytura.
 • Lokaty bankowe.
 • Ubezpieczenia

Sesja: Jak planowanie finansowe obniża koszty a podnosi jakość życia?

 • Jak obniżyć koszty życia?
 • Jak obniżyć koszty nabywania nieruchomości?
 • Jak obniżyć koszty edukacji dzieci?
 • Jak obniżyć koszty inwestycji?

Sesja: Jak tworzyć konta inwestycyjne?

 • Korzyści z kont inwestycyjnych.
 • Koszty kont inwestycyjnych.
 • Ograniczenia kont inwestycyjnych.
 • Ryzyka kont inwestycyjnych.

Sesja zamykająca

 • Ewaluacja seminarium.
 • Decyzje.
 • Losowanie zwrotu kosztów.
 • Wspólne zdjęcie

Wartość seminarium:  850 zł

W pakiecie seminaryjnym otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe
 • prestiżowy certyfikat
 • opiekę dydaktyczną
 • założenia do Wstępnego Planu Finansowego Całego Życia
[EVR_SINGLE event_id=”5″]

Umysły milionerów

Od pewnego czasu pojawiła się u nas niezbyt rozsądna ideologia, którą można streścić w krótkim sloganie „byle do weekendu”. Większość komercyjnych stacji radiowych i telewizyjnych najbardziej dopinguje nas w piątek. Wtedy to szczególnie odliczane są godziny i minuty do weekendu. Ponieważ niezdrowy nadmiar pracy wykańcza, szczęściem jest, że udało się jakoś przetrwać i dojść do wymarzonego stanu lenistwa. Tym bardziej zatem może zdziwić prawie 200 osób, które weekend przeznaczają na podnoszenie swoich kompetencji finansowych. Tą grupą są absolwenci weekendowych seminariów inwestycyjnych eProfitSystem.

Edukacja finansowa – to sukcesu jest połowa
Finansowa edukacja – to biznes i motywacja.

Suma życiowych osiągnięć to nic innego jak suma wyborów życiowych. Dostajemy w życiu to, czego poszukujemy i do czego dążymy. Już ponad 1500 osób w Polsce wybrało coś innego niż piwo, narzekanie i weekendowe lenistwo. To oni w ciągu 4 ostatnich lat wzięli udział w 54 edycjach Seminarium dla Inwestorów w Nieruchomości, Finansów Firmy i Matury Finansowej w Warszawie, Krakowie i Londynie. Seminaria te to ogrom przedsięwzięć, co widać z małej statystyki: ponad 1000 godzin workshopów i ćwiczeń, 100 000 złotych zwrotów kosztów uczestnictwa w gotówce przekazanych seminarzystom podczas 54 losowania. 3 tony materiałów szkoleniowych i komputerów finansowych HP 10 BII. Ideę wspiera 39 mediów i instytucji, ukazało się 1000 stron notek prasowych i tekstów o finansowej niezależności, 200 000 osób odwiedziło serwisy www.kursy-finansowe.pl www.kursy-finansowe.co.uk i www.finanse-firmy.pl. Nakręconych zostało 40 relacji filmowych, które obejrzało 50 tysięcy widzów. Uczestnicy zjedli 8 tysięcy smakowitych posiłków, wypili 70 butelek szampana, 8 tysięcy filiżanek kawy i herbaty. Przebyli 69 kilometrów w trakcie 4 lat podczas tańca i gimnastyki. Po kursach 76 rodzin dzięki wiedzy wyniesionej z seminariów eProfitSystem uzyskało niezależność finansową, wolność i dobrobyt, ponadto pojawiło się 30 milionerów. A na dodatek zgodnie z zasadą światłych milionerów 50 gier cashflow wylosowanych zostało dla domów dziecka, aby wspierać edukację finansową. Te liczby mówią same za siebie i odstają od nowomodnego weekendowego lenistwa. Uczestnicy tych wszystkich działań spotkali się na 3. już zjeździe absolwentów, aby dyskutować, wymieniać poglądami, uczyć, podnosić kompetencje.

Drogę do niezależności finansowej zdobywamy najpierw przez edukację

Temu służył program zjazdu, który odbył się 15–16 listopada 2008 r. w Centrum Falenty. Tajniki inwestowania w grunty rolne odkryli Paweł Radzikowski i Filip Gołębiowski. W praktyczny sposób omówili zasady wyszukiwania gruntu i stworzenia planu inwestycyjnego. Na własnym przykładzie udowodnili, jak dobra analiza oraz plan finansowy mogą doprowadzić do kilkusetprocentowego wzrostu wartości gruntów.

Remigiusz Stanisławek pokazał najważniejsze funkcje portalu „Opiekun inwestora”.

Portal ten służy pomocą tym wszystkim, którzy porównują fundusze inwestycyjne oraz zamierzają analizować różne inwestycje w nieruchomości.

O tym, jak inwestować w Szkocji, mówili Terry O’Donnell i Sebastian Kędziora reprezentujący firmę Ceasar & Howie. Warunki i sposoby inwestowania na rynku angielskim, szkockim i walijskim są szczególnie istotne. Ponieważ każde hrabstwo ma swoje własne uwarunkowanie prawne i historyczne – nie można mówić o jednolitym rynku na Wyspach – lecz praktycznie o różnych rynkach.

Dla osób zainteresowanych bardziej egzotycznymi inwestycjami na rynkach zagranicznych prezentację przygotowała Małgorzata Łukaszewska. Pokazywała inwestycje w Egipcie, Katarze, Omanie, Arabii Saudyjskiej, Libanie. Ten rynek staje się coraz bardziej atrakcyjny i dostępny dla polskich inwestorów. Zalety rynków Bliskiego Wschodu są coraz bardziej oczywiste. Ceny za metr kwadratowy są częstokroć niższe niż w Warszawie dla prestiżowych inwestycji, a stopy zwrotu bardzo interesujące.

Biznes musi być zawsze legalny

Dlatego o podatkowych aspektach obrotu nieruchomościami z ogromną wprawą informowały najlepsze autorytety w tej materii: Stella Brzeszczyńska oraz Beata Witkowska. Od przyszłego roku możemy już kupować lokale mieszkalne w krajach Unii i ich utrzymanie włączać w koszty naszej działalności. Przy wielokrotnym zbyciu nieruchomości istnieje konieczność zapłacenia podatku VAT, czego na ogół nie kalkulują inwestorzy.

Hitem imprezy było niewątpliwie wystąpienie Richarda Mbewe. Ten znany i bardzo popularny w Polsce komentator ekonomiczny z wyjątkowym poczuciem humoru omawiał istotę kryzysów finansowych. Najwięcej radości wywołało przyrównanie wahania rynków finansowych do… wędrówek Gnu do Serengeti za porą deszczową.

Po drodze czeka antylopy przeprawa przez rzekę Mara, w trakcie której krokodyle mają ucztę wystarczającą na pół roku. Następnie po pół roku antylopy znowu wracają tą samą drogą i krokodyle znowu ucztują. Podobnie jest z wahaniami rynków finansowych. Są one regularne i w górę, i w dół. A w trakcie wahań nie krokodyle, lecz rekiny finansowe zarabiają swoje. Najzabawniejsze było chyba stwierdzenie następujące: Nie martwisz się tym, że wziąłeś kredyt na 30 lat i zaprzedałeś swoje dochody, tylko tym, że w ubiegłym tygodniu frank podrożał o 8 groszy?

Pracą własnego umysłu możemy zmienić naszą postawę

Okazuje się, że do tego stopnia, że przezwyciężenie trudności i problemów staje się dziecinnie łatwe. Michał Wawrzyniak i Aleksander Buczny wprawili wszystkich w osłupienie niebywałymi technikami NLP. Podobnie jak skuteczne budżetowanie własnych pieniędzy i zarządzanie kilkoma kontami. Dzięki tym zmianom kręta droga do niezależności finansowej staje się szybką i wygodną autostradą. Wbrew pozorom pomocna jest również zmiana własnego głosu, jak pokazała Aneta Awtoniuk. Nie tylko wręcz uwiodła swoimi umiejętnościami wszystkich uczestników, ale wskazała również wiele ćwiczeń do kontynuacji. Siła głosu jest wyrazem wewnętrznej siły organizmu i wzmacnia determinację działania. Dzięki temu można osiągnąć mistrzostwo – co osobiście udowodniła Aneta, osiągając Mistrzostwo Świata w12-godzinnym Nordic Walking.

Piotr Poncyliusz przekazał bezcenną wiedzę o pracy komorników i pozyskiwaniu zadłużonych nieruchomości w sposób etyczny, uwzględniający interes i sytuację dłużnika. Ten aspekt współpracy wywołał szczególne wrażenie na uczestnikach, ponieważ sytuacja taka kojarzy się na ogół zawsze z problemami i dramatami w życiu ludzi. Okazuje się, że wbrew obiegowym opiniom ludzie często wpadają w problemy finansowe z powodu łatwowierności i braku edukacji finansowej. Komornicy są natomiast bardzo potrzebni i najczęściej pomagają rozwiązać problemy kilku różnych skłóconych stron.

Uczestnicy zjazdu zapoznali się z I polskim programem komputerowym do finansów osobistych. Program Doradca Finansowy pozwala każdemu wesprzeć swoje działania w osiąganiu niezależności finansowej. Uwzględnia przychody wszystkich członków rodziny, wydatki, ubezpieczenia, kredyty, inwestycje. Przepływy finansowe można liczyć w przedziale kilkudziesięciu lat, a zatem możliwy jest finansowy plan całego życia.

Europejska Akademia Planowania Finansowego umożliwia edukację finansową zarówno doradcom, jak i konsumentom

Dyrektor Akademii Robert Zięba był gościem honorowym obrad. Podkreślał znaczenie i wagę edukacji finansowej. W dzisiejszym świecie ilość produktów, mechanizmów, usług oraz instytucji finansowych jest tak duża, że podjęcie decyzji wymaga pomocy. Skuteczna decyzja może łatwo doprowadzić do stabilności finansowej oraz zamożności. Niewłaściwa decyzja niestety szybko rujnuje majątek i trwoni. Broń przeciw kryzysom zapewnia przede wszystkim edukacja. Dzięki niej możemy zadbać o to, aby nasza inteligencja finansowa się rozwijała.

Nasza wyobraźnia finansowa powoduje, że możliwe są zamożność, bogactwo i wolność finansowa. Im potężniejsza wyobraźnia, im bardziej niewiarygodne pomysły, tym bardziej fascynująca droga do niezliczonych milionów.

Wyobraźni finansowej nie brakuje absolwentom seminarium. Ich sukcesy przedstawiał Franciszek Staniszewski. Pomysł na biznes – zakupiona działka ziemi została podzielona na 3 części i 1 została sprzedana. Sprzedana część zwróciła koszty zakupu 2 poprzednich. Jeszcze ciekawszy pomysł polegał na kupieniu lokalu użytkowego na kredyt i wynajęciu go na lokal bankowy. Jako zabezpieczenie bank założył zastaw na… czynsz, który sam będzie płacił za lokal właścicielowi. Takich idei było oczywiście więcej.

To jeden z wielu powodów, dla których absolwenci seminariów eProfitSystem tak dobrze czują się w swoim gronie. Stosują bardzo proste zasady, które odrzuca przytłaczająca większość. Po pierwsze, inwestują w siebie, w swoje kompetencje, rozwój duchowy, inteligencję emocjonalną i nade wszystko finansową. Bowiem inwestycja w siebie jest tą najważniejszą – fundamentalną. Po drugie, nie przestają marzyć, bawić się swoimi pomysłami, myśleć wielkimi kategoriami i starannie planować. Są już mentalnie przygotowani na zarządzanie ogromnymi pieniędzmi. Nawet jeśli na ich kontach miliony jeszcze się nie pojawiły – ich umysły są umysłami milionerów. Jeśli nie jesteśmy emocjonalnie, mentalnie przygotowani na generowanie milionów – bo brakuje nam eksperckiej wiedzy na temat zarządzania finansami we współczesnym świecie – to nawet wygrana w lotto z pewnością będzie dla nas także tragedią. Wystarczy zajrzeć do statystyk i przeczytać o losach ludzi, którzy nieoczekiwanie, bez przygotowania otrzymali ogromne fortuny. W 95% w krótkim czasie ta potężna energia, jaką wytwarzają wielkie pieniądze, doprowadza tych szczęśliwców koła fortuny do psychicznej ruiny i koszmarnych długów. Bogactwo to sposób myślenia, który determinuje to, jak i co mówimy, z kim obcujemy i w jaki sposób działamy i zachowujemy się.

Jedną z najważniejszych właściwości Umysłów Milionerów jest wszechstronność, kreatywność i otwartość. Doradcy finansowi, biznesmeni i inwestorzy wspólnie muzykowali, tańczyli, bawili się z edukacyjną grą finansową CashFlow, popijali dobre piwo i drinki, prowadzili ożywione rozmowy w kuluarach, podczas obfitych śniadań, smacznych obiadów i kolacji. Oprócz zdrowia finansowego nie zabrakło czasu na normalne zdrowie. Było poranne bieganie, zdrowie i relaks na basenie. Nic dziwnego, że spotkanie zmieniło się w typowy Power Day. I dlatego i na początek, i na zakończenie odegrany został przy chóralnym śpiewie szlagier spotkania – Hymn na Zjazd Absolwentów, którego refren przytaczamy jako motto tego artykułu.

dr Andrzej Fesnak,
European Financial Consultant
Andrzej Mańka,
dyrektor agencji PR i multimedialnej 5 O’CLOCK