Zdrowy Rok Przedsiębiorcy

reverse-aging
Jedyne w Polsce roczne szkolenie dla 1 osoby! 

Jego celem jest obserwacja zmian organizmu w trakcie rocznego cyklu stosowania Omega-3 .  Ten okres wystarcza, żeby doprowadzić do ugruntowanych zmian w organizmie.

Trening zaczyna się od ankiety oraz testu.
Test wykonuje niezależny  instytut medyczny Vitas w Oslo.
Jest to jeden  z dwóch rekomendowanych w Europie ośrodków badających stany zapalne wywołane niewłaściwą relacją Omega-6 do Omega-3 w organizmie.

Edukacja trwa 12 miesięcy w trakcie, których jest:

 • Certyfikat rozpoczęcia
 • 4-krotne spotkanie z trenerem na sali,
 • webinaria (1- 4 w miesiącu), łącznie (12-52),
 • roczna obserwacja własnego organizmu i adnotacje w zeszycie ćwiczeń,
 • testy kontrolne po 120,  240, 360 dniach
 • konsultacja wyników na Skype z lekarzem medycyny holistycznej i przyczynowej
 • dalsza obserwacja po wynikach każdego testu

Elementy seminarium:

 • Dwukrotny trening na sali z trenerem,
 • Początkowy test kliniczne stanów zapalnych,
 • Pure Arctic Oil Omega-3 + mikroelementy Essesntials,
 • Webinaria indywidualnie, 1 – 4 w miesiącu
 • Materiały video
 • Dostęp do zamkniętej społeczności klientów
 • Dostęp do strony: Pytania i odpowiedzi
 • Zeszyt Indywidualnego Rozwoju,
 • Test kontrolny
 • Konsultacje na Skype z lekarzem medycyny holistycznej i przyczynowej
  po wynikach każdego testu
 • Ubezpieczenie, kwota 3.500-5000€, zakres 6 układów,
 • od 7 do 12 miesiąca w cenie,
  w razie wystąpienia chorób układów podanych poniżej niezależnie od historii chorobowej:
 • Układ krwionośny
 • Układ oddechowy
 • Układ pokarmowy
 • Układ kostno-stawowy
 • Układ neurologiczno-nerwowy
 • Ginekologia

kobiety-w-roznym-wieku
Po ukończeniu kursu każdy otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu.
Istnieje możliwość kontynuacji ubezpieczenia

Roczny koszt szkolenia:
Netto: 6370,73 PLN
VAT: 1465,27 PLN
Brutto 7836 PLN

Koszt netto z wykorzystaniem tarczy podatkowej to:

Netto 5160,29 PLN

Po więcej szczegółow zadzwoń:
Andrzej Fesnak, +448 602 273 971

Szkolenia Ttrain the Trainers

TRAIN THE TRAINERS to autorski program szkoleniowy,
który przygotuje do profesjonalnego prowadzenia szkoleń
w zakresie Edukacji Ludzi Dorosłych
Program bazuje na pierwszym w Polsce poradniku
„Jak szkolić sprzedawców ubezpieczeń?”
Poltext, Warszawa 1998
Cele:

• Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznego zastosowania zaawansowanych zasad i technik trenerskich
• Zapoznanie uczestników z logistyką szkoleń
• Zapoznanie uczestników z zasadami wizualizacji treści szkoleń
• Ocena i zastosowanie różnych standardów nauczania w oparciu o doświadczenia zdobyte na rodzimym i międzynarodowym rynku szkoleniowym
• Analiza, interpretacja i raportowanie w zakresie sprawozdań przed i po szkoleniowych i innych pokrewnych informacji dla różnych grup odbiorców
• Zapoznanie się z logistyką przeprowadzania zajęć i kursów na podstawie uwarunkowań i specyfiki zależnych od danego sektora rynku.
Uczestnicy:

Menedżerowie ds. szkoleń, trenerzy, pracownicy działów szkoleniowych, działów sprzedaży, działów personalnych oraz osoby, które chciałyby rozumieć, interpretować, tworzyć plany szkoleń, projekty szkoleń, interpretować, realizować i prowadzić szkolenia.
Program kursu zakłada znajomość podstawowych procedur i zasad komponowania i realizowania szkoleń.

Program kursu:

Jest to kurs składający się z modułów łączących wykłady, sesje pytań i odpowiedzi, praktyczne ćwiczenia i przykłady, case study, coaching oraz samodzielną pracę w domu (ćwiczenia i testy). Uczestnicy otrzymują materiały kursowe składające się z części teoretycznej stanowiącej streszczenie kluczowych zagadnień z zakresu Edukacji Ludzi Dorosłych oraz praktycznej, w formie ćwiczeń, przykładów i ich rozwiązań.

Program kursu składa się z VI modułów, a każdy moduł z dwudniowych sesji (zorganizowanych w siedzibie uczestnika), oddzielonych przerwami na dalszą samodzielną pracę w firmie i domu. W ciągu tych przerw uczestnicy będą przygotowywać materiały związane z własnymi zadaniami w pracy i rozwiązywać zadania i testy. Zadania i testy zostaną przesłane do naszej oceny, my z kolei prześlemy uczestnikom pełne rozwiązania, które umożliwią samodzielne sprawdzenie pracy. W celu zapewnienia kontaktu z wykładowcami na wypadek jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących zadań domowych, udostępniona zostanie hot-line z wykładowcą.

Po zrealizowanym programie szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikat FTS.
Zgodnie z rozumieniem F.T.S. wyróżniamy następujące role trenerskie i odpowiadające im często obszary działania w Departamencie Szkoleń :
• Trener Logistyk – osoba zajmująca się przygotowywaniem szkoleń od strony formalnej, listy, sale, zaproszenia etc. czasem z racji obecności w ośrodku szkoleniowym krótki kontakt z grupą w celu przekazania informacji lub komunikatu

• Trener Dydaktyk – osoba zajmująca się spisywaniem procedur, pisaniem materiałów szkoleniowych , przygotowująca prezentacje

• Trener Prezenter – osoba przygotowana do prowadzenia wykładów lub prezentacji dla różnych grup, potrafi sprawnie przekazywać wiedzę według przygotowanych schematów prezentacji

• Trener Aktywny – osoba przygotowana do prowadzenia zajęć w formie aktywnej opartej na pracy z grupą, zna i rozumie procesy grupowe w trakcie formowania się grupy roboczej, potrafi sterować procesami grupowymi oraz procesami dydaktycznymi, posiada umiejętność coachingu

• Trener Kreatywny – osoba posiadająca umiejętności trenera aktywnego oraz potrafiąca na podstawie własnych doświadczeń oraz rozpoznania potrzeb stworzyć własny autorski program szkoleniowy, napisać materiały szkoleniowe i przeprowadzać szkolenie

• Trener Master – trener mistrz, osoba łącząca wszystkie umiejętności w tym trenera aktywnego i kreatywnego a ponadto potrafiąca przygotować innych potencjalnych trenerów do pracy zarówno na programach własnych jak i innych

Charakterystyka poszczególnych Trenerów

Rodzaj Wymagania formalne Cechy i umiejętności

• Trener Logistyk • kilka tygodni w firmie
• znajomość polityki firmy
• znajomość polityki szkoleniowej
• znajomość średnio I długoterminowego planu rozwoju
• plan rozwoju kadr
• opis stanowisk
• opis karier
• statystyka zatrudnienia: rotacja, fluktuacja, retencja
• budżet i plan finansowy
Psychiczne:
systematyczny, pedantyczny, dociekliwy, sprawdzający, organizator, niedowiarek
Umiejętności:

• obsługa komputera: Word, Excel, Access
• prawo jazdy

• Trener Dydaktyk • znajomość procedur obowiązujących w firmie
• znajomość dróg komunikowania
• znajomość produktu
• znajomość usług
• znajomość misji firmy
• znajomość filozofii firmy • Psychiczne:
syntetyczny umysł., umiejętność obserwacji i opisywania, umiejętność definiowania, umiejętność uogólniania, umiejętność proceduralnego myślenia,

• Umiejętności:

• znajomość obsługi komputera: Word, PowerPoint, Corel, Excel
• obsługa kopiarek, bindownic, zgrzewarek, krajalnic,
• podstawowa wiedza edytorska
• znajomość gramatyki,
• umiejętność redagowania tekstów,
• umiejętność dobierania przykładów dydaktycznych,
• umiejętność planowania procesów uczenia się,
• umiejętność pisania materiałów dydaktycznych dla uczestników,
• umiejętność pisania materiałów dla trenera
Rodzaj Wymagania formalne Cechy i umiejętności
• Trener Prezenter • znajomość zagadnienia
• znajomość grup docelowych
• praktyka w prowadzeniu szkoleń
• donośny głos
• dobra dykcja
• umiejętność głośnego mówienia
• dobra znajomość gramatyki
Psychiczne:
otwarty na kontakty,
otwarty na tłum,
potrafiący skupić się w trudnych warunkach
wierzący w siebie,
umiejący szybko analizować sytuację

Umiejętności:

• znajomość pracy z PowerPoint
• umiejętność obsługi rzutnika multimedialnego
• umiejętność obsługi overhead projektora
• umiejętność pracy z flipchartem
• umiejętność pracy z rzutnikiem slajdów
• umiejętność wyraźnego pisania
• umiejętność pisania kapitalikami
• umiejętność dostosowania tempa do rodzaju materiałów
Rodzaj Wymagania formalne Cechy i umiejętności
• Trener Aktywny • Takie jak trener prezenter

• Założenie idealne -doświadczenie w prowadzeniu szkoleń jako prezenter
– min. 20 grup,
– min. 6 miesięcy,
– min. 100 godzin,
Psychiczne:

jak trener prezenter
umiejący szybko analizować sytuację
dostosowujący się do procesu grupowego,

Umiejętności:

• jak trener prezenter
• znajomość dynamiki grupy
• umiejętność wywoływania procesów grupowych,
• umiejętność sterowania procesami grupowymi

• umiejętność postawienia siebie w cieniu wobec grupy
• umiejętność coachingu
• umiejętność sterowania procesem dydaktycznym
• znajomość technik pracy z grupą
• Trener Kreatywny • jak trener aktywny
• dodatkowo pisanie i tworzenie zajęć i materiałów
• wprowadzanie innowacji w trakcie zajęć
• ćwiczenie elementów własnych zajęć z grupą
• pisanie komentarza trenerskiego
• znajomość określonej literatury przedmiotu Psychiczne:

jak trener aktywny oraz dydaktyk
umiejętność obserwowania i generalizowania

Umiejętności:
• jak trener aktywny
• napisanie własnego scenariusza na podstawie analizy potrzeb grupy

Rodzaj Wymagania formalne Cechy i umiejętności
• Trener „Master” • jak aktywny i kreatywny

• Założenie idealne -doświadczenie w prowadzeniu szkoleń jako aktywny trener
– min. 100 grup,
– min. 2 lata,
– min. 1000 godzin,

• przeprowadzenie min. 25 kursów wg własnej koncepcji

• napisanie min. 3 materiałów szkoleniowych dla uczestników

• napisanie min. 3 podręczników trenerskich z uwagami Psychiczne:

• jak trener kreatywny
• chęć dzielenia się własną wiedzą

Umiejętności:

• jak trener kreatywny
• umiejętność rozpisania procesu dydaktycznego dla własnych kursów
• umiejętność pisania ćwiczeń trenerskich z komentarzem trenerskim

Budowa kursu
Poziom I
Część I

Część II
Profesjonalne opanowanie zagadnień dla logistyka i dydaktyka

Profesjonalne opanowanie zagadnień dla prezentera i trenera aktywnego

Poziom II
Profesjonalne opanowanie zagadnień dla trenera kreatywnego

Poziom III
Profesjonalne opanowanie zagadnień dla Master Trainer

W większości przypadków problem firm polega na braku rozróżnienia poziomów działań trenerów oraz braku wszystkich etapów szkolenia.
POZIOM I
Program

MODUŁ I (2 dni)
Dzień I ( 8 godz. )
Temat: Komunikowanie interpersonalne a praca z grupą

Cel: Zagadnienia potrzebne trenerowi do sprawnego porozumiewania się, rozumienia i odczytywania potrzeb rozmówców oraz szybkiego zauważania konfliktów

• Logistyka kursu
• Zasady współpracy
• Określanie potrzeb
• Autoprezentacje uczestników

Zagadnienia z komunikowania interpersonalnego

• Wprowadzenie do problematyki komunikowania interpersonalnego
• Komunikowanie interpersonalne
– Prawa komunikowania interpersonalnego
– Płaszczyzny komunikowania
– Języki komunikowania
– Sposoby słuchania
• Struktura wypowiedzi

Zagadnienia z zakresu neurolingwistyki
• Wprowadzenie do neurolingwistyki
• Podstawowe kanały wypowiedzi
• Tworzenie wypowiedzi skierowanych do grup
POZIOM I

MODUŁ I
Dzień II (8 godz.)

Temat: Logistyka kursu

Cel: Zagadnienia potrzebne trenerowi do planowania i organizowania kursu z uwzględnieniem wszystkich parametrów logistycznych. Wywierają one wpływ na proces uczenia się.

Planowanie szkolenia
• Wymogi formalne
• Kryteria czasu
• Kryteria miejsca
• Kryteria kompetencji
• Kryteria celu
• Kryteria efektów
• Kryteria dodatkowych działań i możliwości

Współpraca z ośrodkiem szkoleniowym
• Kryteria wyboru
• Tworzenie matryc decyzyjnych

Raporty i sprawozdania
• Adresat raportu
• Treść
• Cel i sens
Na zakończenie drugiego dnia zajęć uczestnicy szkolenia otrzymają zadanie do wykonania

Zadanie domowe:
Stworzyć listy checkingowe wspomagające własne planowanie szkoleń z uwzględnieniem istotnych czynników.

POZIOM I

MODUŁ II (2 dni)

Temat: Dydaktyka (16 godz. zajęć)

Cel: Zagadnienia potrzebne trenerowi do kontrolowania procesów dydaktycznych, projektowania sesji szkoleniowych, kontrolowania materiałów, tworzenia warsztatów

• Wprowadzenie do zagadnień dydaktycznych
• Planowanie i projektowanie sesji szkoleniowych
• Przygotowywanie materiałów
• Cele kognitywne szkolenia
• Cele afektywne szkolenia
• Rola i zadania wykładowcy/trenera/prezentera
• Prezentacje i coaching
• Warsztat pracy
• Środki techniki wizualnej

Na zakończenie drugiego dnia zajęć uczestnicy szkolenia otrzymają zadanie do wykonania

Zadanie domowe
Przygotować:
• Plan merytoryczny szkolenia
– cele szkolenia
– planowane techniki pracy
– wstępne przygotowanie przez uczestników prezentacji z zakresu ich zagadnień szkoleniowych (w programie Power Point)

Część korespondencyjna przez okres około dwóch tygodni (samodzielna nauka w domu, rozwiązywanie testów, zadań, kontakt @-mailowy z wykładowcą).
POZIOM II

MODUŁ III (2 dni)

Temat: Prezentacje i prowadzenie zajęć (16 godz. zajęć)

Cel: Zagadnienia potrzebne trenerowi do profesjonalnego prowadzenia zajęć i prezentacji – wykształcenie umiejętności warsztatowych

• Wprowadzenie do prowadzenia zajęć
• Wywieranie wpływu na rozmówców
• Ćwiczenia w prowadzeniu zajęć
• Technika pracy z „trudną grupą”
• Ćwiczenia z pracy „z trudną grupą”
• Prezentacje
• Coaching
• Nagrywanie na video
• Praca ze skryptem samorozwoju

SKRYPT SAMOROZWOJU

Po zakończonej drugiego modułu uczestnicy szkolenia dostaną zarejestrowane na kasecie VHS własne prezentacje oraz skrypt do pracy indywidualnej.

Skrypt jest skonstruowany w taki sposób, aby uczestnik szkolenia mógł odpowiedzieć na pytania oglądając kilkakrotnie własną prezentację. Po odpowiedzi na wszystkie pytania uczestnik będzie miał wypracowany nawyk samokontroli w trakcie własnej pracy trenerskiej.

W pracy trenera podobnie jak i w innych dziedzinach życia wyróżnić można następujące stadia rozwoju kompetencji:
Przejście przez skrypt stanowi bardzo ważny element świadomej pracy nad sobą samym. Jest to praca od poziomu 2 aby przejść przez poziom 3 i dojść do rozwoju 4 poziomu kompetencji.

Ten element pracy jest efektem wynikającym z know-how F.T.S. Jest on wypadkową naszego wewnętrznego systemu jakości APSZE.

Przejście przez skrypt nie tylko przypomina i umacnia nabytą wiedzę ale stanowi równocześnie jeden z kluczowych elementów wdrażania nabytych umiejętności w celu zagwarantowania efektów.
POZIOM II

MODUŁ IV (2 dni)

Temat: Praca z grupą (16 godz. zajęć)

Cel: Zagadnienia potrzebne trenerowi do zrozumienia problemu dynamiki grupy i kontrolowania procesów grupowych w trakcie szkolenia

• Omówienie zadań domowych
• Wprowadzenie w techniki pracy z grupą
• Dynamika grupy
• Płaszczyzny grupy
• Podstawowe typy zachowań
• Diagnozowanie problemów
• Rozwiązywanie problemów na płaszczyźnie rzeczowej i psychospołecznej
• Zarządzanie konfliktem
• Wywoływanie procesów grupowych i kierowanie procesami grupowymi
• Mowa ciała
• Prezentacje
• Nagrywanie prezentacji na video
• Coaching
• Praca ze skryptem samorozwoju

Poziom wysoko zawansowany
Trener kreatywny
Master trener
POZIOM III

MODUŁ V (2 dni)

Temat: Konsolidacja wiedzy – tworzenie własnego kursu (16 godz. zajęć)

Cel: Zagadnienia potrzebne trenerowi do sprawnego tworzenia własnego kursu w oparciu o profesjonalną metodologię pracy
• Powtórka i konsolidacja wiedzy dotyczącej prowadzenia zajęć i dydaktyki
• Powody i przesłanki do stworzenia własnego kursu
• Ustalenia ze zwierzchnikami
– potrzeby
– misja i filozofia firmy
• W ogniu krytyki – argumentacja i kontrargumentacja
• Plan kursu
• Metody pracy
• Środki dydaktyczne
• Treść poszczególnych sesji a warsztat pracy
• Przeprowadzanie fragmentów sesji w czasie rzeczywistym
• Nagrywanie na video
• Praca ze skryptem samorozwoju

POZIOM III

MODUŁ VI (2 dni)

Temat: Trener Master – mistrz i wzór dla innych trenerów (16 godz. zajęć)

Cel: Zagadnienia potrzebne trenerowi do sprawnego kształcenia trenerów w oparciu o profesjonalne metody pracy, własne doświadczenie i wiedzę własną.
• Powtórka i konsolidacja wiedzy dotyczącej prowadzenia własnych zajęć i doświadczeń dydaktyki
• Tworzenie „Złotych reguł”
• Ulubione formy i metody pracy
• Warsztat uniwersalnych umiejętności mistrza
• Indywidualne reguły ustawicznego kształcenia
• Literatura i doświadczenia ułatwiające pracę
• Scenariusz szkolenia trenerskiego
• Realizacja fragmentu zajęć w czasie rzeczywistym
• Nagrywanie na video
• Praca z skryptem samorozwoju

Program trenerski – podsumowanie

Pełny program TTT trwa 12 dni.

Zgodnie z sugestiami uczestników konsultujemy i układamy dzień zajęć dostosowując do ich potrzeb.. Tak więc tematy modułowe mogą być ruchome i zmieniane w trakcie trwania kursu.
W zależności od posiadanej wiedzy uczestnicy kursu mogą wybrać moduł zawierający najbardziej interesujące ich zagadnienia

Zajęcia odbywać się będą w małych, kameralnych grupach .

Wybór realizacji kursu zależy od Państwa decyzji.
Po zakończeniu poziomu I i II absolwenci będą przygotowani do :
• Zaplanowania logistycznego szkolenia
• Napisania materiałów dydaktycznych
• Przygotowania i przeprowadzenia prezentacji/wykładu
• Prowadzenia zajęć aktywizującymi metodami Edukacji Ludzi Dorosłych

Po zakończeniu III poziomu kursu absolwenci będą przygotowani do :
• Tworzenia własnych zajęć w oparciu o własną praktykę i umiejętność analizowania potrzeb własnej organizacji
• Kształcenia trenerów według własnych metod autorskich
Uwaga

• Czas trwania poszczególnych sesji w trakcie realizowania programu może ulec małej zmianie ze względu na tempo uczenia się uczestników.
• Początek i koniec żadnego dnia seminarium nie zmienia się.
• Jeśli nosisz okulary do czytania lub szkła kontaktowe – weź je, bo będzie dużo notowania.
• Zdjęcia z seminarium oraz wypowiedzi nagrane mogą zostać umieszczone na stronach www.

Zapraszam

dr Andrzej Fesnak, EFC®
European Financial Consultant

www.andrzejfesnak.pl
www.twitter.com/AndrzejFesnak
afesnak@gmail.com
GSM:+48 602273971

TRAIN THE TRAINERS
Autorski program szkoleniowy,
który przygotuje do profesjonalnego prowadzenia szkoleń
w zakresie Edukacji Ludzi Dorosłych
Autor programu dr Andrzej Fesnak, EFC® napisał
Pierwszy w Polsce poradnik
„Jak szkolić sprzedawców ubezpieczeń?”
Poltext, Warszawa 1998
Cele:

• Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznego zastosowania zaawansowanych zasad i technik trenerskich
• Zapoznanie uczestników z logistyką szkoleń
• Zapoznanie uczestników z zasadami wizualizacji treści szkoleń
• Ocena i zastosowanie różnych standardów nauczania w oparciu o doświadczenia zdobyte na rodzimym i międzynarodowym rynku szkoleniowym
• Analiza, interpretacja i raportowanie w zakresie sprawozdań przed i po szkoleniowych i innych pokrewnych informacji dla różnych grup odbiorców
• Zapoznanie się z logistyką przeprowadzania zajęć i kursów na podstawie uwarunkowań i specyfiki zależnych od danego sektora rynku.
Uczestnicy:

Menedżerowie ds. szkoleń, trenerzy, pracownicy działów szkoleniowych, działów sprzedaży, działów personalnych oraz osoby, które chciałyby rozumieć, interpretować, tworzyć plany szkoleń, projekty szkoleń, interpretować, realizować i prowadzić szkolenia.
Program kursu zakłada znajomość podstawowych procedur i zasad komponowania i realizowania szkoleń.

Program kursu:

Jest to kurs składający się z modułów łączących wykłady, sesje pytań i odpowiedzi, praktyczne ćwiczenia i przykłady, case study, coaching oraz samodzielną pracę w domu (ćwiczenia i testy). Uczestnicy otrzymują materiały kursowe składające się z części teoretycznej stanowiącej streszczenie kluczowych zagadnień z zakresu Edukacji Ludzi Dorosłych oraz praktycznej, w formie ćwiczeń, przykładów i ich rozwiązań.

Program kursu składa się z VI modułów, a każdy moduł z dwudniowych sesji (zorganizowanych w siedzibie uczestnika), oddzielonych przerwami na dalszą samodzielną pracę w firmie i domu. W ciągu tych przerw uczestnicy będą przygotowywać materiały związane z własnymi zadaniami w pracy i rozwiązywać zadania i testy. Zadania i testy zostaną przesłane do naszej oceny, my z kolei prześlemy uczestnikom pełne rozwiązania, które umożliwią samodzielne sprawdzenie pracy. W celu zapewnienia kontaktu z wykładowcami na wypadek jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących zadań domowych, udostępniona zostanie hot-line z wykładowcą.

Po zrealizowanym programie szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikat FTS.
Zgodnie z rozumieniem F.T.S. wyróżniamy następujące role trenerskie i odpowiadające im często obszary działania w Departamencie Szkoleń :
• Trener Logistyk – osoba zajmująca się przygotowywaniem szkoleń od strony formalnej, listy, sale, zaproszenia etc. czasem z racji obecności w ośrodku szkoleniowym krótki kontakt z grupą w celu przekazania informacji lub komunikatu

• Trener Dydaktyk – osoba zajmująca się spisywaniem procedur, pisaniem materiałów szkoleniowych , przygotowująca prezentacje

• Trener Prezenter – osoba przygotowana do prowadzenia wykładów lub prezentacji dla różnych grup, potrafi sprawnie przekazywać wiedzę według przygotowanych schematów prezentacji

• Trener Aktywny – osoba przygotowana do prowadzenia zajęć w formie aktywnej opartej na pracy z grupą, zna i rozumie procesy grupowe w trakcie formowania się grupy roboczej, potrafi sterować procesami grupowymi oraz procesami dydaktycznymi, posiada umiejętność coachingu

• Trener Kreatywny – osoba posiadająca umiejętności trenera aktywnego oraz potrafiąca na podstawie własnych doświadczeń oraz rozpoznania potrzeb stworzyć własny autorski program szkoleniowy, napisać materiały szkoleniowe i przeprowadzać szkolenie

• Trener Master – trener mistrz, osoba łącząca wszystkie umiejętności w tym trenera aktywnego i kreatywnego a ponadto potrafiąca przygotować innych potencjalnych trenerów do pracy zarówno na programach własnych jak i innych

Charakterystyka poszczególnych Trenerów

Rodzaj Wymagania formalne Cechy i umiejętności

• Trener Logistyk • kilka tygodni w firmie
• znajomość polityki firmy
• znajomość polityki szkoleniowej
• znajomość średnio I długoterminowego planu rozwoju
• plan rozwoju kadr
• opis stanowisk
• opis karier
• statystyka zatrudnienia: rotacja, fluktuacja, retencja
• budżet i plan finansowy
Psychiczne:
systematyczny, pedantyczny, dociekliwy, sprawdzający, organizator, niedowiarek
Umiejętności:

• obsługa komputera: Word, Excel, Access
• prawo jazdy

• Trener Dydaktyk • znajomość procedur obowiązujących w firmie
• znajomość dróg komunikowania
• znajomość produktu
• znajomość usług
• znajomość misji firmy
• znajomość filozofii firmy • Psychiczne:
syntetyczny umysł., umiejętność obserwacji i opisywania, umiejętność definiowania, umiejętność uogólniania, umiejętność proceduralnego myślenia,

• Umiejętności:

• znajomość obsługi komputera: Word, PowerPoint, Corel, Excel
• obsługa kopiarek, bindownic, zgrzewarek, krajalnic,
• podstawowa wiedza edytorska
• znajomość gramatyki,
• umiejętność redagowania tekstów,
• umiejętność dobierania przykładów dydaktycznych,
• umiejętność planowania procesów uczenia się,
• umiejętność pisania materiałów dydaktycznych dla uczestników,
• umiejętność pisania materiałów dla trenera
Rodzaj Wymagania formalne Cechy i umiejętności
• Trener Prezenter • znajomość zagadnienia
• znajomość grup docelowych
• praktyka w prowadzeniu szkoleń
• donośny głos
• dobra dykcja
• umiejętność głośnego mówienia
• dobra znajomość gramatyki
Psychiczne:
otwarty na kontakty,
otwarty na tłum,
potrafiący skupić się w trudnych warunkach
wierzący w siebie,
umiejący szybko analizować sytuację

Umiejętności:

• znajomość pracy z PowerPoint
• umiejętność obsługi rzutnika multimedialnego
• umiejętność obsługi overhead projektora
• umiejętność pracy z flipchartem
• umiejętność pracy z rzutnikiem slajdów
• umiejętność wyraźnego pisania
• umiejętność pisania kapitalikami
• umiejętność dostosowania tempa do rodzaju materiałów
Rodzaj Wymagania formalne Cechy i umiejętności
• Trener Aktywny • Takie jak trener prezenter

• Założenie idealne -doświadczenie w prowadzeniu szkoleń jako prezenter
– min. 20 grup,
– min. 6 miesięcy,
– min. 100 godzin,
Psychiczne:

jak trener prezenter
umiejący szybko analizować sytuację
dostosowujący się do procesu grupowego,

Umiejętności:

• jak trener prezenter
• znajomość dynamiki grupy
• umiejętność wywoływania procesów grupowych,
• umiejętność sterowania procesami grupowymi

• umiejętność postawienia siebie w cieniu wobec grupy
• umiejętność coachingu
• umiejętność sterowania procesem dydaktycznym
• znajomość technik pracy z grupą
• Trener Kreatywny • jak trener aktywny
• dodatkowo pisanie i tworzenie zajęć i materiałów
• wprowadzanie innowacji w trakcie zajęć
• ćwiczenie elementów własnych zajęć z grupą
• pisanie komentarza trenerskiego
• znajomość określonej literatury przedmiotu Psychiczne:

jak trener aktywny oraz dydaktyk
umiejętność obserwowania i generalizowania

Umiejętności:
• jak trener aktywny
• napisanie własnego scenariusza na podstawie analizy potrzeb grupy

Rodzaj Wymagania formalne Cechy i umiejętności
• Trener „Master” • jak aktywny i kreatywny

• Założenie idealne -doświadczenie w prowadzeniu szkoleń jako aktywny trener
– min. 100 grup,
– min. 2 lata,
– min. 1000 godzin,

• przeprowadzenie min. 25 kursów wg własnej koncepcji

• napisanie min. 3 materiałów szkoleniowych dla uczestników

• napisanie min. 3 podręczników trenerskich z uwagami Psychiczne:

• jak trener kreatywny
• chęć dzielenia się własną wiedzą

Umiejętności:

• jak trener kreatywny
• umiejętność rozpisania procesu dydaktycznego dla własnych kursów
• umiejętność pisania ćwiczeń trenerskich z komentarzem trenerskim

Budowa kursu
Poziom I
Część I

Część II
Profesjonalne opanowanie zagadnień dla logistyka i dydaktyka

Profesjonalne opanowanie zagadnień dla prezentera i trenera aktywnego

Poziom II
Profesjonalne opanowanie zagadnień dla trenera kreatywnego

Poziom III
Profesjonalne opanowanie zagadnień dla Master Trainer

W większości przypadków problem firm polega na braku rozróżnienia poziomów działań trenerów oraz braku wszystkich etapów szkolenia.
POZIOM I
Program

MODUŁ I (2 dni)
Dzień I ( 8 godz. )
Temat: Komunikowanie interpersonalne a praca z grupą

Cel: Zagadnienia potrzebne trenerowi do sprawnego porozumiewania się, rozumienia i odczytywania potrzeb rozmówców oraz szybkiego zauważania konfliktów

• Logistyka kursu
• Zasady współpracy
• Określanie potrzeb
• Autoprezentacje uczestników

Zagadnienia z komunikowania interpersonalnego

• Wprowadzenie do problematyki komunikowania interpersonalnego
• Komunikowanie interpersonalne
– Prawa komunikowania interpersonalnego
– Płaszczyzny komunikowania
– Języki komunikowania
– Sposoby słuchania
• Struktura wypowiedzi

Zagadnienia z zakresu neurolingwistyki
• Wprowadzenie do neurolingwistyki
• Podstawowe kanały wypowiedzi
• Tworzenie wypowiedzi skierowanych do grup
POZIOM I

MODUŁ I
Dzień II (8 godz.)

Temat: Logistyka kursu

Cel: Zagadnienia potrzebne trenerowi do planowania i organizowania kursu z uwzględnieniem wszystkich parametrów logistycznych. Wywierają one wpływ na proces uczenia się.

Planowanie szkolenia
• Wymogi formalne
• Kryteria czasu
• Kryteria miejsca
• Kryteria kompetencji
• Kryteria celu
• Kryteria efektów
• Kryteria dodatkowych działań i możliwości

Współpraca z ośrodkiem szkoleniowym
• Kryteria wyboru
• Tworzenie matryc decyzyjnych

Raporty i sprawozdania
• Adresat raportu
• Treść
• Cel i sens
Na zakończenie drugiego dnia zajęć uczestnicy szkolenia otrzymają zadanie do wykonania

Zadanie domowe:
Stworzyć listy checkingowe wspomagające własne planowanie szkoleń z uwzględnieniem istotnych czynników.

POZIOM I

MODUŁ II (2 dni)

Temat: Dydaktyka (16 godz. zajęć)

Cel: Zagadnienia potrzebne trenerowi do kontrolowania procesów dydaktycznych, projektowania sesji szkoleniowych, kontrolowania materiałów, tworzenia warsztatów

• Wprowadzenie do zagadnień dydaktycznych
• Planowanie i projektowanie sesji szkoleniowych
• Przygotowywanie materiałów
• Cele kognitywne szkolenia
• Cele afektywne szkolenia
• Rola i zadania wykładowcy/trenera/prezentera
• Prezentacje i coaching
• Warsztat pracy
• Środki techniki wizualnej

Na zakończenie drugiego dnia zajęć uczestnicy szkolenia otrzymają zadanie do wykonania

Zadanie domowe
Przygotować:
• Plan merytoryczny szkolenia
– cele szkolenia
– planowane techniki pracy
– wstępne przygotowanie przez uczestników prezentacji z zakresu ich zagadnień szkoleniowych (w programie Power Point)

Część korespondencyjna przez okres około dwóch tygodni (samodzielna nauka w domu, rozwiązywanie testów, zadań, kontakt @-mailowy z wykładowcą).
POZIOM II

MODUŁ III (2 dni)

Temat: Prezentacje i prowadzenie zajęć (16 godz. zajęć)

Cel: Zagadnienia potrzebne trenerowi do profesjonalnego prowadzenia zajęć i prezentacji – wykształcenie umiejętności warsztatowych

• Wprowadzenie do prowadzenia zajęć
• Wywieranie wpływu na rozmówców
• Ćwiczenia w prowadzeniu zajęć
• Technika pracy z „trudną grupą”
• Ćwiczenia z pracy „z trudną grupą”
• Prezentacje
• Coaching
• Nagrywanie na video
• Praca ze skryptem samorozwoju

SKRYPT SAMOROZWOJU

Po zakończonej drugiego modułu uczestnicy szkolenia dostaną zarejestrowane na kasecie VHS własne prezentacje oraz skrypt do pracy indywidualnej.

Skrypt jest skonstruowany w taki sposób, aby uczestnik szkolenia mógł odpowiedzieć na pytania oglądając kilkakrotnie własną prezentację. Po odpowiedzi na wszystkie pytania uczestnik będzie miał wypracowany nawyk samokontroli w trakcie własnej pracy trenerskiej.

W pracy trenera podobnie jak i w innych dziedzinach życia wyróżnić można następujące stadia rozwoju kompetencji:
Przejście przez skrypt stanowi bardzo ważny element świadomej pracy nad sobą samym. Jest to praca od poziomu 2 aby przejść przez poziom 3 i dojść do rozwoju 4 poziomu kompetencji.

Ten element pracy jest efektem wynikającym z know-how F.T.S. Jest on wypadkową naszego wewnętrznego systemu jakości APSZE.

Przejście przez skrypt nie tylko przypomina i umacnia nabytą wiedzę ale stanowi równocześnie jeden z kluczowych elementów wdrażania nabytych umiejętności w celu zagwarantowania efektów.
POZIOM II

MODUŁ IV (2 dni)

Temat: Praca z grupą (16 godz. zajęć)

Cel: Zagadnienia potrzebne trenerowi do zrozumienia problemu dynamiki grupy i kontrolowania procesów grupowych w trakcie szkolenia

• Omówienie zadań domowych
• Wprowadzenie w techniki pracy z grupą
• Dynamika grupy
• Płaszczyzny grupy
• Podstawowe typy zachowań
• Diagnozowanie problemów
• Rozwiązywanie problemów na płaszczyźnie rzeczowej i psychospołecznej
• Zarządzanie konfliktem
• Wywoływanie procesów grupowych i kierowanie procesami grupowymi
• Mowa ciała
• Prezentacje
• Nagrywanie prezentacji na video
• Coaching
• Praca ze skryptem samorozwoju

Poziom wysoko zawansowany
Trener kreatywny
Master trener
POZIOM III

MODUŁ V (2 dni)

Temat: Konsolidacja wiedzy – tworzenie własnego kursu (16 godz. zajęć)

Cel: Zagadnienia potrzebne trenerowi do sprawnego tworzenia własnego kursu w oparciu o profesjonalną metodologię pracy
• Powtórka i konsolidacja wiedzy dotyczącej prowadzenia zajęć i dydaktyki
• Powody i przesłanki do stworzenia własnego kursu
• Ustalenia ze zwierzchnikami
– potrzeby
– misja i filozofia firmy
• W ogniu krytyki – argumentacja i kontrargumentacja
• Plan kursu
• Metody pracy
• Środki dydaktyczne
• Treść poszczególnych sesji a warsztat pracy
• Przeprowadzanie fragmentów sesji w czasie rzeczywistym
• Nagrywanie na video
• Praca ze skryptem samorozwoju

POZIOM III

MODUŁ VI (2 dni)

Temat: Trener Master – mistrz i wzór dla innych trenerów (16 godz. zajęć)

Cel: Zagadnienia potrzebne trenerowi do sprawnego kształcenia trenerów w oparciu o profesjonalne metody pracy, własne doświadczenie i wiedzę własną.
• Powtórka i konsolidacja wiedzy dotyczącej prowadzenia własnych zajęć i doświadczeń dydaktyki
• Tworzenie „Złotych reguł”
• Ulubione formy i metody pracy
• Warsztat uniwersalnych umiejętności mistrza
• Indywidualne reguły ustawicznego kształcenia
• Literatura i doświadczenia ułatwiające pracę
• Scenariusz szkolenia trenerskiego
• Realizacja fragmentu zajęć w czasie rzeczywistym
• Nagrywanie na video
• Praca z skryptem samorozwoju

Program trenerski – podsumowanie

Pełny program TTT trwa 12 dni.

Zgodnie z sugestiami uczestników konsultujemy i układamy dzień zajęć dostosowując do ich potrzeb.. Tak więc tematy modułowe mogą być ruchome i zmieniane w trakcie trwania kursu.
W zależności od posiadanej wiedzy uczestnicy kursu mogą wybrać moduł zawierający najbardziej interesujące ich zagadnienia

Zajęcia odbywać się będą w małych, kameralnych grupach .

Wybór realizacji kursu zależy od Państwa decyzji.
Po zakończeniu poziomu I i II absolwenci będą przygotowani do :
• Zaplanowania logistycznego szkolenia
• Napisania materiałów dydaktycznych
• Przygotowania i przeprowadzenia prezentacji/wykładu
• Prowadzenia zajęć aktywizującymi metodami Edukacji Ludzi Dorosłych

Po zakończeniu III poziomu kursu absolwenci będą przygotowani do :
• Tworzenia własnych zajęć w oparciu o własną praktykę i umiejętność analizowania potrzeb własnej organizacji
• Kształcenia trenerów według własnych metod autorskich
Uwaga

• Czas trwania poszczególnych sesji w trakcie realizowania programu może ulec małej zmianie ze względu na tempo uczenia się uczestników.
• Początek i koniec żadnego dnia seminarium nie zmienia się.
• Jeśli nosisz okulary do czytania lub szkła kontaktowe – weź je, bo będzie dużo notowania.
• Zdjęcia z seminarium oraz wypowiedzi nagrane mogą zostać umieszczone na stronach www.

Zapraszam

dr Andrzej Fesnak, EFC®
European Financial Consultant

GSM:+48 602273971

Czy umiesz rozmawiać, czy tylko chcesz mieć rację?

„Pomiędzy Tym, co myślę, Tym, co chcę powiedzieć, Tym, co jak mi się wydaje – mówię, Tym, co mówię, A tym, co ty chcesz usłyszeć Oraz tym, co jak ci się wydaje – słyszysz, Tym, co starasz się zrozumieć A tym co rozumiesz – Znajdują się dziesiątki wariantów powstawania Nieporozumień Ale – mimo to – spróbujmy…”

Bernard Werber

Pytanie czy umiesz rozmawiać jest na ogół ignorowane. Każdy umie. Niektórzy zapytają – rozmawiać w jakim języku?  No i to jest właśnie kluczowe pytanie. Ale nie chodzi tu o język narodowy, polski angielski czy chiński. To pytanie ma głębszy sens – czy umiesz tak rozmawiać,  żeby być zrozumianym?

Wiem, ze to zrobiłeś, chociaż cię nie znam.

Na pewno już byłaś/byłeś w życiu w określonej sytuacji. Takiej, w której zostałeś źle zrozumiany. Zupełnie nie tak jak myślałeś, albo nawet na opak. Zarzucono ci coś, czego nie powiedziałeś, a nawet przez myśl ci nie przeszło. I co gorsze zostałeś potraktowany tak, jakbyś rzeczywiści powiedział to, co inni ci wciskali, że powiedziałeś. Byś może nawet wybuchła awantura, pokłóciłeś się z partnerką, żoną, przyjacielem z kimś z rodziny. Albo straciłeś kontrakt, biznes nie doszedł do skutku. I pozostał jakiś niesmak po tym wszystkim…

Z powodu problemów z porozumiewaniem rozpadają się związki, małżeństwa, rodziny, przyjaźnie, firmy.

Co dalej? Kliknij Tu!

6 diabelskich sztuczek w sprzedaży

Informuję  z radością, że zakończyłem już pisanie darmowego e-booka: 6 diabelskich  sztuczek jak być skutecznym w sprzedaży.

E-book ten będzie już niedługo dostępny do pobrania.
bartek r z w prawoPrzedmowę napisał Bartek Wilczek, prezes Eurocash: :

Andrzej jak w zwykle szaleje w swoich dygresjach i spostrzeżeniach, bo tak już jest chyba niezmienna natura humanisty i kulturoznawcy.
Ale oczywiście porusza bardzo istotne zagadnienia dotyczące sprzedaży w XXI w…

(…)

Warto sięgnąć po tę pozycję.
A szczególnie dlatego, że Andrzej jako epigon wartości w szkoleniach podaje bardzo dużo ciekawych rzeczy z psychologii, komunikologii, socjologii, literatury, filmu, kultury i sztuki. Samodzielne zdobycie tych informacji kosztowałoby bardzo dużo czasu i to pod jednym warunkiem na dodatek. Trzeba byłoby wiedzieć  czego w ogóle należałoby szukać.   

Dr Andrzej Fesnak, EFC  ma tę wyobraźnię i dlatego oprócz fachowych porad sprzedażowych ten e-book czyta się jak przewodnik po nauce i kulturze. Gorąco polecam, Bartek Wilczek.

A ja gorąco zapraszam do opinii na temat tego e-booka.
Zapraszam, af

 

Podwójny Komfort

Szkolenie pokazujące jak prowadzić zdrowo działania biznesowe w świecie konkurencji.
Podwójmy program pracy w warunkach stresowych na kwartał.
Uczestnik szkolenia może przeprowadzić cały program i powtórzyć go w kolejnym kwartale.
Często do głębokich zmian potrzebna jest osoba wsparcia.
Uczestnik ma prawo zaprosić do programu dowolną osobę w celu wsparcia.
Uczestnik ma prawo przychodzić z zaproszoną osobą na szkolenia, lub kontynuować je samemu.
Szkolenie pokazuje system szybkiej regeneracji w okresie kwartału. Uczy przeciwdziałania stresowi i chorobom cywilizacyjnym w warunkach silnej konkurencji rynkowej.
Tematyka szkolenia:
 • Jakie czynniki powodują powstawanie chorób cywilizacyjnych?
 • Jak działa zbilansowany energetycznie program żywieniowy na organizm i nerwy?
 • Activize, czyli jak witaminy B, C i PP wpływają na zestresowany organizm?
 • Herbaslim, czyli jak zioła wpływają na zestresowany organizm?
 • ABO Amino, czyli jak aminokwasy egzogenne wpływają na zestresowany organizm?
 • Restorate, czyli jak mikroelementy i metale wpływają na zestresowany organizm?
 • Jogurt Pro B4, czyli jak probiotyki działają i wpływają na zestresowany organizm?
W trakcie programu uczestnik ma prawo do 2 x 4 szkoleń lub 1 x 8 szkoleń.
Uczestnicy otrzymują niezbędną wiedzę oraz komplet witamin i suplementów potrzebny do 4 miesięcznej kuracji. Ponadto w skład zestawu wchodzą:
 • Jogurtownica do przygotowywania probiotycznych jogurtów
 • Program żywieniowy, przepisy ułatwiające zdrowe odżywianie
 • Dzienniczek, do notowania obserwacji własnego organizmu

 

Gruntowna Przebudowa

Skuteczne nawyki zdrowego działania przez rok.
Program pracy na 12 miesięcy w celu utrwalenia właściwych nawyków żywieniowych. Półroczny program pozwala na wprowadzenie zmian i półroczne utrwalanie właściwych nawyków.
Program pracy w warunkach stresowych na rok.
Szkolenie pokazuje system szybkiej regeneracji w okresie kwartału. Uczy przeciwdziałania stresowi i chorobom cywilizacyjnym w warunkach silnej konkurencji rynkowej.
Tematyka szkolenia:
 • Jakie czynniki powodują powstawanie chorób cywilizacyjnych?
 • Jak działa zbilansowany energetycznie program żywieniowy na organizm i nerwy?
 • Activize, czyli jak witaminy B, C i PP wpływają na zestresowany organizm?
 • Herbaslim, czyli jak zioła wpływają na zestresowany organizm?
 • ABO Amino, czyli jak aminokwasy egzogenne wpływają na zestresowany organizm?
 • Restorate, czyli jak mikroelementy i metale wpływają na zestresowany organizm?
 • Jogurt Pro B4, czyli jak probiotyki działają i wpływają na zestresowany organizm?
W trakcie 13 miesięcy odbywa się minimum 13 szkoleń.
Uczestnicy otrzymują niezbędną wiedzę oraz komplet witamin i suplementów potrzebny do 4 miesięcznej kuracji. Ponadto w skład zestawu wchodzą:
 • Jogurtownica do przygotowywania probiotycznych jogurtów
 • Program żywieniowy, przepisy ułatwiające zdrowe odżywianie
 • Dzienniczek, do notowania obserwacji własnego organizmu

Baza Działania

Program pracy w warunkach stresowych na 7 miesięcy.
Program pracy na pół roku w celu utrwalenia właściwych nawyków żywieniowych. Roczny program pozwala na wprowadzenie zmian, regenerację organizmu, naukę nowego typu reakcji na stres i roczne utrwalanie właściwych nawyków.
Szkolenie pokazuje system szybkiej regeneracji w okresie kwartału. Uczy przeciwdziałania stresowi i chorobom cywilizacyjnym w warunkach silnej konkurencji rynkowej.
Tematyka szkolenia:
 • Jakie czynniki powodują powstawanie chorób cywilizacyjnych?
 • Jak działa zbilansowany energetycznie program żywieniowy na organizm i nerwy?
 • Activize, czyli jak witaminy B, C i PP wpływają na zestresowany organizm?
 • Herbaslim, czyli jak zioła wpływają na zestresowany organizm?
 • ABO Amino, czyli jak aminokwasy egzogenne wpływają na zestresowany organizm?
 • Restorate, czyli jak mikroelementy i metale wpływają na zestresowany organizm?
 • Jogurt Pro B4, czyli jak probiotyki działają i wpływają na zestresowany organizm?
W trakcie 7 miesięcy odbywa się minimum 7 szkoleń.
Uczestnicy otrzymują niezbędną wiedzę oraz komplet witamin i suplementów potrzebny do 4 miesięcznej kuracji. Ponadto w skład zestawu wchodzą:
 • Jogurtownica do przygotowywania probiotycznych jogurtów
 • Program żywieniowy, przepisy ułatwiające zdrowe odżywianie
 • Dzienniczek, do notowania obserwacji własnego organizmu

Minimalna Pomoc

Program pracy w warunkach stresowych na kwartał
Szkolenie pokazuje system szybkiej regeneracji w okresie kwartału. Uczy przeciwdziałania stresowi i chorobom cywilizacyjnym w warunkach silnej konkurencji rynkowej.
Tematyka szkolenia:
 • Jakie czynniki powodują powstawanie chorób cywilizacyjnych?
 • Jak działa zbilansowany energetycznie program żywieniowy na organizm i nerwy?
 • Activize, czyli jak witaminy B, C i PP wpływają na zestresowany organizm?
 • Herbaslim, czyli jak zioła wpływają na zestresowany organizm?
 • ABO Amino, czyli jak aminokwasy egzogenne wpływają na zestresowany organizm?
 • Restorate, czyli jak mikroelementy i metale wpływają na zestresowany organizm?
 • Jogurt Pro B4, czyli jak probiotyki działają i wpływają na zestresowany organizm?
W trakcie 4 miesięcy odbywają się minimum 4 szkolenia.
Uczestnicy otrzymują niezbędną wiedzę oraz komplet witamin i suplementów potrzebny do 4 miesięcznej kuracji. Ponadto w skład zestawu wchodzą:
 • Jogurtownica do przygotowywania probiotycznych jogurtów
 • Program żywieniowy, przepisy ułatwiające zdrowe odżywianie
 • Dzienniczek, do notowania obserwacji własnego organizmu

Akademia CellReset

Dwudniowa Akademia Zdrowia cellRESET®

W programie:
• Obligatoryjne korzystanie z basenu i SPA
• Każdy otrzymuje puszkę Activize
• Tylko zdrowa żywność cellRESET®
• Wykłady, workshopy i filmy o zdrowiu
• Każdy otrzymuje materiały konferencyjne
• Dwupak DVD – 28 dni, które zmieniają myślenie, zdrowie i życie