Sztuka Riposty

Plan seminarium, uwagi techniczne

 •         Dzień I rejestracja godz 9.30 – 10.00
 •         Lunch I dnia ca godz. 13.30
 •         Lunch II dnia ca godz. 14.00
 •         Sesje trwają około 45-60 min.
 •         Przerwy kawowo-herbaciane wg uznania trenera i potrzeb grupy

Tematyka sesji:
Sesja 1 Wprowadzająca

 •         Logistyka seminarium
 •         Poznajemy się
 •         Jak będziemy pracować
 •         Kontrakt edukacyjny
 •         Wprowadzenie do tematyki

Sesja 2: Stwarzamy case study

 •         Zbieramy metodą kart moderacyjnych przypadki
 •         Tworzymy mapę zagadnień

Sesja 3: Analizujemy ataki

 •       Na podstawie zebranych przypadków analizujemy strukturę ataków
 •       Ustalamy ukryte założenia

  Sesja 4: Jak bronimy się przy pomocy komunikowania?

 •         4 języki w praktyce
 •         Jak stosować kwadrat wartości?
 •         Jak rozpoznać pętlę?

  Sesja 5: Jak bronimy się przy pomocy nlp?

 •         Rozpoznajemy języki
 •         Jak stosować kombinację języków?

  Sesja 6: Jak bronimy się przy pomocy analizy transakcyjnej?

 •         Jak rozpoznajemy poziom wypowiedzi?
 •         Jak konstruujmy poziom rodzica?
 •         Jak konstruujemy poziom partnera?

  Sesja 7: Jak bronimy się przy pomocy góry lodowej?

 •         Jak rozpoznajemy ukryte założenia?
 •         Jak rozpoznajemy ukryte potrzeby?

  Sesja 8: Jak przetrwać atak „huzia na Józia?”

 •           Jak konstruować pytania?
 •           Jak tworzyć kombinację do różnych technik obrony?

  Sesja 9: Ustalanie profilu działań

 •           Jakie umiejętności muszę opanować?
 •           Jaki plan doprowadzi mnie do sukcesu?

  Sesja zamykająca

 •           Czego się nauczyłem — ewaluacja seminarium
 •           Jakie decyzje podejmuję?
 •           Rozdanie certyfikatów
 •            Wspólne zdjęcie

Komunikowanie Interpersonalne

KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE

16 godz.

Tematyka:

 

1. Siedem reguł komunikowania interpersonalnego

2. Dialog kontrolowany

a)   aktywne słuchanie

b)   słuchanie asocjatywne

4. Struktura wypowiedzi

–       zachowanie zewnętrzne

–       postawa i wewnętrzne wartości

–       sposoby odczytywania

–       pętla komunikacyjna

 

5.  Struktura wypowiedzi ustnych.

–       elementy ułatwiające rozumienie

–       techniki wypowiedzi

–       kwadrat wartości i rozwoju

 

 1.       4 języki

–               język rzeczowy

–               język apelu

–               język relacji

–               język samoprezentacji

 

 1.       4 sposoby słuchania

–       ucho rzeczowe

–       ucho apelu

–       ucho relacji

–       ucho samoprezentacji

 

 1.       Feedbeck

a)   teoria

b)   praktyka

c)    zasady stosowania feedbacku jako narzędzie zarządzania i kierowania

 

 

 

Problem:

 

Komunikowanie interpersonalne jest integralną częścią  życia  każdego z nas. Niestety żadna instytucja w procesie edukacji nie  uczy  jak efektywnie ze sobą rozmawiać.

 

Statystyki pokazują jak wiele poważnych problemów  zarówno biznesowych, negocjacyjnych jak i prywatnych rodzi się z braku porozumienia.

 

Współczesna kariera zawodowa oraz życie rodzinne wymaga nie tylko umiejętności negocjacyjnych służących zdobywaniu tego, czego się chce. Wymaga również umiejętności zrozumienia drugiego człowieka. Usłyszenia i zrozumienia jego kanału przekazu. Dopiero to ułatwia zrozumienie.

 

Bez odpowiedniego treningu – nie umie tego nikt.

 

 

 

Uczestnicy:

 

 •          grupa menadżerów
 •          pracownicy z dużą ilością kontaktów personalnych
 •          każdy, kto chce być skuteczny w swoim komunikowaniu

 

 

Cele:

 

 •          zdefiniowanie zagadnień komunikowania interpersonalnego wpływających na  skuteczne porozumiewanie się

 

 •          wyjaśnienie niezależnych praw rządzących komunikowaniem, którym podlegamy w procesie porozumiewania się

 

 •          wyjaśnienie procesu komunikowania oraz źródeł potencjalnych problemów

 

 •          wytłumaczenie 4 płaszczyzn komunikowania  i ich wpływu na szybkie i skuteczne porozumienie

 

 

 •          zdefiniowanie najczęstszej płaszczyzny mówienia uczestników i jej wpływu na porozumienie

 

 •          zdefiniowanie sposobu słuchania uczestników kursu i jego  konsekwencji w porozumieniu

 

 •          nauka aktywnego słuchania rozmówcy

 

 •          nauka „strukturyzowania”  wypowiedzi

 

 •          kształcenie umiejętności dawania „feedbacku”

 

 

Efekt  :

 

 

Uczestnicy szkolenia  zdobędą podstawową wiedzę o zagadnieniach komunikowania interpersonalnego.  Dostaną wskazówki do dalszej samodzielnej nauki podnoszącej efektywność ich komunikowania. Otrzymają jeden z podstawowych elementów treningu interpersonalnego do dalszej pracy na sobą.

 

W praktyce bardzo często osoby, które ukończyły trening przeżywają  stan oświecenia  wpływający na dalsze ich życie. Potrafią być bardziej komunikatywne. Radzą sobie o wiele lepiej  w sytuacjach konfliktowych. Potrafią zażegnać konflikt poprzez szybkie rozpoznanie potrzeb drugiej osoby.

 

Efekt porozumienia powiększa się dzięki mówieniu „językiem drugiej osoby”. Jest to efekt jaki daje pozostanie na właściwej płaszczyźnie  komunikowania.