Planowanie finansów osobistych cz. 3/8 czyli co to są elementy inwestycyjne planu finansowego?

-929206895_5Jak pamiętamy działy planu finansowego odpowiadają różnym aspektom życia. Grupują koszty i wysiłki finansowe  związane z tym aspektem. Przypomnijmy sobie podstawowe działy planu finansowego:

 1. Analiza współczynników finansowych
 2. Elementy inwestycyjne
 3. Elementy ochronne
 4. Elementy edukacyjne
 5. Elementy zarządzania długami
 6. Elementy dotyczące nieruchomości
 7. Elementy dotyczące zdrowia
 8. Elementy inteligentnej robotyki

CZYTAJ DALEJ

Co wnosi Novis do Polski – wywiad z Siegfriedem Fatzi.

Siegfried Fatzi, założyciel grupy Novis Poisťovňa, opowiada o innowacyjnym podejściu do produktów ubezpieczeniowych.
Wyjaśnia podstawy filozofii
Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Novis Polska.

Ubezpieczenie to stary biznes, i trudny biznes, dlaczego nowa wizja, dlaczego Novis?

Dziękuję za to pytanie. To najbardziej istotna kwestia. Oczywiście odpowiedź jest bardzo prosta. Tylko z nowym towarzystwem ubezpieczeniowym można wprowadzić na rynek nowe produkty.

Co jest nowego w tym starym przecież produkcie ubezpieczeniowym? Jaka jest różnica pomiędzy normalnym produktem ubezpieczeniowym, powiedzmy między produktem typu endowment (życie i dożycie) lub unit link (z funduszami) a produktem Novis?

Przede wszystkim nasz produkt  jest produktem hybrydowym. Wymyka się prostym opisom w pozytywnym sensie. Jest w nim możliwość długoterminowego oszczędzania. A z drugiej strony jest tu ubezpieczeniowe pokrycie wszystkich medycznych ryzyk.  Mamy  także możliwość ubezpieczania jedną polisą wszystkich  członków rodziny. Poza tym jest to kontrakt na całe życie.

Rozumiem, że opiera się na konstrukcji ubezpieczeniowej whole life?

Tak, bazuje  na whole life i jest powiązany z takim stopniem elastyczności, jakiego nie można znaleźć na rynku.

Jeżeli mówimy o 25 wariantach może nawet 30 w jednym produkcje to pytanie brzmi jaki był powód stworzenia czegoś tak niezwykłego?

To nie są warianty, to są innowacje. Opisujemy nasze innowacje w następujący sposób: nasz produkt ma 25 unikalnych cech odróżniających go od  współcześnie istniejących produktów na rynku.  Każda cecha charakteryzowany jest 3 kryteriami:
Po pierwsze ma sens. Ma to znaczenie dla szeroko pojętej populacji, to nie jest tylko marketing,  to ma zawsze głębszą podstawę/
Po drugie innowacja jest zawsze łatwa do opisania przy pomocy kilku zdań.
No i wreszcie każde z tych trzech kryteriów agent lub doradca może traktować jako temat do rozmowy ze swoim potencjalnym klientem. Właśnie dlatego, że każda z tych cech jest racjonalnym argumentem.

Istnieje możliwość inwestowania pieniędzy w fundusz inwestycyjny. Tych funduszy jest kilka, jakie były powodu wyboru właśnie takich funduszy?

Mamy wewnętrzne fundusze towarzystwa ubezpieczeniowego.  Nazywam je funduszami ubezpieczeniowymi. Różnica w stosunku do funduszy inwestycyjnych używanych przez inne towarzystwa jest taka, że w przypadku naszych funduszy możemy używać szerokiej palety inwestycyjnej.  Duża gama różnych produktów inwestycyjnych przynosi lepszą dywersyfikację  dla naszych klientów.
Od samego początku naszym celem  było wprowadzenie takich produktów na rynek, żeby nasi klienci mogli spokojnie spać, nawet podczas następnego kryzysu finansowego.

Czytałem w prospekcie o kosztach. Istnieje duża różnica pomiędzy tym produktem i normalnymi funduszami, ponieważ pobieracie opłaty po zakończonym miesiącu a nie na początku miesiąca. To dość niezwykłe rozwiązanie.

Tak, to prawda, mamy fundusze ubezpieczeniowe, ale mamy też jeden fundusz, który używamy jako kapitałowy i inwestycyjny.

Czyli najpierw zarabiacie a potem pobieracie opłaty?

Tak, ale chciałbym wrócić jeszcze do kapitału, który używamy w funduszach ubezpieczeniowych.  Kiedy fundusz ubezpieczeniowy jest “normalny” – jak w innych towarzystwach ubezpieczeniowych? Kiedy fundusz ubezpieczeniowy używa funduszu inwestycyjnego?
Przypominam, że w 6 innych funduszach ubezpieczeniowych mamy inny kapitał, inne wartości.
Fundusz kapitałowy ma zawsze koszty wewnętrzne, ale my nie wkładamy tych kosztów do kalkulacji funkcjonowania funduszy ubezpieczeniowych.  I dlatego polityka “bez kosztów dla Towarzystwa” redukuje koszty funkcjonowania funduszy.
Mamy tylko określone opłaty związane z kontraktem ubezpieczeniowym. Kontrakt ubezpieczeniowy jako taki zawsze generuje jakieś koszty i to jest wszytko. Innymi słowy, w funduszach ubezpieczeniowych nie ma żadnych kosztów Towarzystwa Novis.


  Czytaj dalej

 

Planowanie finansów osobistych cz. 1/8 czyli – jak podnieść standard życia obniżając koszty?

-929206895_5

To co dla jednych jest oczywiste dla innych brzmi jak włażenie między wódkę a zakąskę. Każdy potrafi zarządzać własnymi finansami. Czy jednak w świecie wielu mechanizmów finansowych oraz sprzecznych informacji jest to oczywiste? Czy większy wpływ mają wiedza  i fakty czy reklama?

Większość ludzi na brzmienie słów „planowanie finansów osobistych” myśli – a to pewno dla bogatych. A z pewnością dodaje sobie w głowie – to nie dla mnie. Jaka może być tego przyczyna? Bardzo prosta. Pod hasłem planowanie finansów osobistych rozumieją po prostu inwestowanie nadwyżek finansowych. Skoro zatem inwestowanie nadwyżek – to dla bogatych.  A skoro ja ich nie mam  – to nie dla mnie!

Czy planowanie tylko dla bogatych?

Czytaj dalej

Planowanie Finansów Osobistych II

„Jak podnieść standard życia obniżając koszty?

Planowanie finansów osobistych – podstawy.

Seminarium część I

Schemat czasowy seminarium:

Dzień I, sobota
 
Dzień II, niedziela
Działanie
Działanie
09.00-09.45
Rejestracja uczestników
09.00-13.30
Sesje merytoryczne
10.00-10.50
Sesja wprowadzająca
13.30-14.30
Lunch
10-50-13.30
Sesje merytoryczne
14.30-17.30
Sesje merytoryczne
13.30-14.30
Lunch
17.30-18.10
Ewaluacja
Certyfikaty
14.30-19.30
Sesje merytoryczne
18.15
Wspólne zdjęcie
19.30
Zakończenie dnia
18.15
Zakończenie seminarium

Tematyka sesji:

Sesja wprowadzająca

 • Logistyka seminarium
 • Poznajemy się
 • Jak będziemy pracować
 • Kontrakt edukacyjny
 • Wprowadzenie do tematyki finansów
 • Mapa zagadnień finansowych

Sesja: 7 sekretnych praw pieniądza w czasie

 • Do czego jest potrzebne wizualizowanie zagadnień finansowych?
 • Przykłady różnych produktów finansowych na wykresach
 • Co się dzieje gdy masz jednorazową kwotę?
 • Co się dzieje gdy masz regularne wpłaty?
 • Co uzyskasz gdy masz jedno i drugie?
 • 3 razy procent składany i 4 razy dyskontowanie

Sesja: Jak działa komputer finansowy?

 • Symbole zagadnień finansowych
 • Logika działania komputera
 • Personalizowanie ustawień  komputera

Sesja: Co musisz wiedzieć o stopach procentowych ?

 • Efektywna stopa procentowa
 • Stopa nominalna a stopa efektywna przy różnej kapitalizacji w roku

Sesja: Jak możesz walczyć z inflacją?

 • Co to jest inflacja i kiedy występuje?
 • Dzisiejsza wartość nabywcza przyszłej kwoty
 • Przyszły nominalny ekwiwalent dzisiejszej wartości nabywczej

Sesja: Jak orientować się w sprawie depozytów i lokat?

 • Jak rozumieć spodziewaną kwotę po zakończeniu lokaty brutto?
 • Jak rozumieć spodziewaną kwotę po zakończeniu lokaty netto?
 • Jak rozumieć oprocentowanie na podstawie efektów lokaty?
 • Jak obliczać stosowny  okres trwania lokaty?
 • Jak ustalić wysokości lokaty, aby uzyskać założony wynik finansowy?
 • Porównywanie efektów lokat przy różnych okresach kapitalizacji.

Sesja: Jak korzystać z regularnego oszczędzania lub inwestowania?

 • Jak obliczyć spodziewaną kwotę po zakończeniu oszczędzania?
 • Jak obliczyć spodziewaną kwotę po zakończeniu lokaty netto
 • Jak ustalić oprocentowania na podstawie efektów?
 • Jak wybrać okres oszczędzania/inwestowania?
 • Jak obliczyć wysokości wpłat, aby otrzymać założony wynik finansowy?
 • Jak oszacować efekty oszczędzania wpłat jednorazowych i regularnych?
 • Jak sprawdzić co dają  regularne płatności przy dodatkowej wpłacie jednorazowej?
 • Jak ustalić wysokość wpłaty dodatkowej przy regularnych płatnościach?

Sesja: Jak uniezależnić się od ZUSu i zorganizować sobie renty kapitałowe?

 • Czy renta dopiero jako emerytura, czy jako niezależność finansowa?
 • Czy lepsza jest renta wieczysta czy okresowa?
 • Jak obliczyć kapitał potrzebny do renty określonej wysokości?
 • Jak  wyliczyć jaka renta jest możliwa z określonego kapitału?
 • Jak sprawdzić oprocentowanie rent?
 • Jak obliczyć okres wypłacania rent?
 • Co to jest wartość sprzedanego prawa do renty?

Sesja: Co trzeba wiedzieć o kredycie?

 • Czy kredyt to dźwignia finansowa czy dziura w kieszeni?
 • Jakie są straty a jakie korzyści z  rat równych kredytu?
 • Jak zdecydować na jaki kredyt możesz sobie pozwolić?
 • Jak zrozumieć znaczenie oprocentowania kredytu?
 • Jak określić czasu trwania kredytu?
 •  Jak wyliczyć odsetki od całości kredytu?
 • Jak wyliczyć kapitał bazowy i odsetki?
 • Jak wyliczyć kwotę pozostałą do spłacenia?

Sesja: Czy warto wziąć leasing?

 • Czy leasing to tańsze i lepsze źródło finansowania niż kredyt?
 • Jak wyliczyć raty równe w  leasingu?
 • Jak obliczyć  na jaki leasing możesz sobie pozwolić?
 • Jak wyliczyć  okres trwania leasingu?
 • Jak obliczyć czy opłaca się oprocentowanie leasingu?
 • Jak obliczyć kwotę końcową leasingu?
 • Jak obliczyć odsetki leasingu?

Sesja: Nierówne przepływy finansowe

 • Jak przeliczać nierówne przepływy finansowe?
 • Jak ocenić czy warto inwestować w oparciu o ocenę NPV?
 • Jak obliczyć  zyskowność biznesu  na podstawie wewnętrznej stopy zwrotu IRR?

Sesja: Jak planować podatki od zysków kapitałowych?

 • podatek od produktów bankowych
 • podatek od produktów towarzystw funduszy inwestycyjnych
 • podatek od produktów ubezpieczeniowych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Sesja: Jak tworzyć konta inwestycyjne?

 • korzyści z kont inwestycyjnych
 • koszty kont inwestycyjnych
 • ograniczenia kont inwestycyjnych
 • ryzyka kont inwestycyjnych

Sesja zamykająca

 • Ewaluacja seminarium
 • Decyzje
 • Losowanie zwrotu kosztów
 • Wspólne zdjęcie

 

 

Wartość seminarium

W pakiecie seminaryjnym otrzymujesz:

 

 • materiały szkoleniowe
 • komputer finansowy HP10BII
 • płytę CD z instrukcją obsługi w języku polskim
 • drukowaną instrukcje obsługi w języku angielskim
 • prestiżowy certyfikat
 • kieszonkową ściągę finansową
 • 2 dni zajęć z trenerem na Sali
 • możliwość dostępu do portalu z zadaniami finansowymi (kilkaset zadań, zbiór stale rośnie)
 • roczną opiekę dydaktyczną
 • Wstępny Plan Finansowy Całego Życia

 

Cały cykl seminarium

Kiedy przejdziesz przez pierwsze 2 dni pracy z trenerem możesz zdecydować, że resztę zrobisz już sam. Rzeczywiście  może się okazać, że 2 dni pracy z trenerem zupełnie Ci wystarczą. Wówczas nie potrzebujesz części II.

Taką decyzję możesz podjąć kiedy przebrniesz przez podstawy i sam ocenisz czego potrzebujesz dalej!

 

Planowanie Finansów Osobistych I

„Jak podnieść standard życia obniżając koszty?

Planowanie finansów osobistych – podstawy.

Seminarium część I

Schemat czasowy seminarium:

Dzień I, sobota
 
Dzień II, niedziela
Działanie
Działanie
09.00-09.45
Rejestracja uczestników
09.00-13.30
Sesje merytoryczne
10.00-10.50
Sesja wprowadzająca
13.30-14.30
Lunch
10-50-13.30
Sesje merytoryczne
14.30-17.30
Sesje merytoryczne
13.30-14.30
Lunch
17.30-18.10
Ewaluacja
Certyfikaty
14.30-19.30
Sesje merytoryczne
18.15
Wspólne zdjęcie
19.30
Zakończenie dnia
18.15
Zakończenie seminarium
Tematyka sesji:
Sesja wprowadzająca
 • Logistyka seminarium
 • Poznajemy się
 • Jak będziemy pracować
 • Kontrakt edukacyjny
 • Wprowadzenie do tematyki finansów
 • Mapa zagadnień finansowych
Sesja: 7 sekretnych praw pieniądza w czasie
 • Do czego jest potrzebne wizualizowanie zagadnień finansowych?
 • Przykłady różnych produktów finansowych na wykresach
 • Co się dzieje gdy masz jednorazową kwotę?
 • Co się dzieje gdy masz regularne wpłaty?
 • Co uzyskasz gdy masz jedno i drugie?
 • 3 razy procent składany i 4 razy dyskontowanie
Sesja: Jak działa komputer finansowy?
 • Symbole zagadnień finansowych
 • Logika działania komputera
 • Personalizowanie ustawień  komputera
Sesja: Co musisz wiedzieć o stopach procentowych ?
 • Efektywna stopa procentowa
 • Stopa nominalna a stopa efektywna przy różnej kapitalizacji w roku
Sesja: Jak możesz walczyć z inflacją?
 • Co to jest inflacja i kiedy występuje?
 • Dzisiejsza wartość nabywcza przyszłej kwoty
 • Przyszły nominalny ekwiwalent dzisiejszej wartości nabywczej
Sesja: Jak orientować się w sprawie depozytów i lokat?
 • Jak rozumieć spodziewaną kwotę po zakończeniu lokaty brutto?
 • Jak rozumieć spodziewaną kwotę po zakończeniu lokaty netto?
 • Jak rozumieć oprocentowanie na podstawie efektów lokaty?
 • Jak obliczać stosowny  okres trwania lokaty?
 • Jak ustalić wysokości lokaty, aby uzyskać założony wynik finansowy?
 • Porównywanie efektów lokat przy różnych okresach kapitalizacji.
Sesja: Jak korzystać z regularnego oszczędzania lub inwestowania?
 • Jak obliczyć spodziewaną kwotę po zakończeniu oszczędzania?
 • Jak obliczyć spodziewaną kwotę po zakończeniu lokaty netto
 • Jak ustalić oprocentowania na podstawie efektów?
 • Jak wybrać okres oszczędzania/inwestowania?
 • Jak obliczyć wysokości wpłat, aby otrzymać założony wynik finansowy?
 • Jak oszacować efekty oszczędzania wpłat jednorazowych i regularnych?
 • Jak sprawdzić co dają  regularne płatności przy dodatkowej wpłacie jednorazowej?
 • Jak ustalić wysokość wpłaty dodatkowej przy regularnych płatnościach?
Sesja: Jak uniezależnić się od ZUSu i zorganizować sobie renty kapitałowe?
 • Czy renta dopiero jako emerytura, czy jako niezależność finansowa?
 • Czy lepsza jest renta wieczysta czy okresowa?
 • Jak obliczyć kapitał potrzebny do renty określonej wysokości?
 • Jak  wyliczyć jaka renta jest możliwa z określonego kapitału?
 • Jak sprawdzić oprocentowanie rent?
 • Jak obliczyć okres wypłacania rent?
 • Co to jest wartość sprzedanego prawa do renty?
Sesja: Co trzeba wiedzieć o kredycie?
 • Czy kredyt to dźwignia finansowa czy dziura w kieszeni?
 • Jakie są straty a jakie korzyści z  rat równych kredytu?
 • Jak zdecydować na jaki kredyt możesz sobie pozwolić?
 • Jak zrozumieć znaczenie oprocentowania kredytu?
 • Jak określić czasu trwania kredytu?
 •  Jak wyliczyć odsetki od całości kredytu?
 • Jak wyliczyć kapitał bazowy i odsetki?
 • Jak wyliczyć kwotę pozostałą do spłacenia?
Sesja: Czy warto wziąć leasing?
 • Czy leasing to tańsze i lepsze źródło finansowania niż kredyt?
 • Jak wyliczyć raty równe w  leasingu?
 • Jak obliczyć  na jaki leasing możesz sobie pozwolić?
 • Jak wyliczyć  okres trwania leasingu?
 • Jak obliczyć czy opłaca się oprocentowanie leasingu?
 • Jak obliczyć kwotę końcową leasingu?
 • Jak obliczyć odsetki leasingu?
Sesja: Nierówne przepływy finansowe
 • Jak przeliczać nierówne przepływy finansowe?
 • Jak ocenić czy warto inwestować w oparciu o ocenę NPV?
 • Jak obliczyć  zyskowność biznesu  na podstawie wewnętrznej stopy zwrotu IRR?
Sesja: Jak planować podatki od zysków kapitałowych?
 • podatek od produktów bankowych
 • podatek od produktów towarzystw funduszy inwestycyjnych
 • podatek od produktów ubezpieczeniowych i towarzystw funduszy inwestycyjnych
Sesja: Jak tworzyć konta inwestycyjne?
 • korzyści z kont inwestycyjnych
 • koszty kont inwestycyjnych
 • ograniczenia kont inwestycyjnych
 • ryzyka kont inwestycyjnych
 
Sesja zamykająca
 • Ewaluacja seminarium
 • Decyzje
 • Losowanie zwrotu kosztów
 • Wspólne zdjęcie
Wartość seminarium
W pakiecie seminaryjnym otrzymujesz:
 • materiały szkoleniowe
 • komputer finansowy HP10BII
 • płytę CD z instrukcją obsługi w języku polskim
 • drukowaną instrukcje obsługi w języku angielskim
 • prestiżowy certyfikat
 • kieszonkową ściągę finansową
 • 2 dni zajęć z trenerem na Sali
 • możliwość dostępu do portalu z zadaniami finansowymi (kilkaset zadań, zbiór stale rośnie)
 • roczną opiekę dydaktyczną
 • Wstępny Plan Finansowy Całego Życia
Cały cykl seminarium
Kiedy przejdziesz przez pierwsze 2 dni pracy z trenerem możesz zdecydować, że resztę zrobisz już sam. Rzeczywiście  może się okazać, że 2 dni pracy z trenerem zupełnie Ci wystarczą. Wówczas nie potrzebujesz części II.
Taką decyzję możesz podjąć kiedy przebrniesz przez podstawy i sam ocenisz czego potrzebujesz dalej!

Budowanie Własnego Planu Finansowego

Dla osób, które są zainteresowane wyłącznie budowaniem Własnego Planu Finansowego istnieje  następująca możliwość:
 1. Należy zwrócić się z prośbą o indywidualny egzamin.
Egzamin odbywa się metodą internetową na portalu edukacyjnym.
Składa ze 100 zadań dotyczących modułu pierwszej części  seminarium.
Egzamin trwa 200 min., czyli 3 godz. i 20min
Koszt egzaminu to 200zł
 1. Aby zaliczyć pozytywnie egzamin należy:
 2. rozwiązać w czasie łącznie min. 65%  zadań – czyli 65.
 3. należy z każdej kategorii rozwiązać min 40% zadań czyli 4
Jeśli rozwiążesz wszystkie – masz po 2 min na zadanie. Jeśli chcesz zaliczyć tylko 65% zadań – masz 3 minuty i 8 sekund na zdanie finansowe. Jeśli wiesz jak to zrobić potrzebujesz około 1 minuty na zadanie. Jeśli nie wiesz – czas nie odgrywa roli, bo i tak nie rozwiążesz zadań.
 1. Wszystkie osoby, które zdadzą egzamin mogą zgłosić się jedynie na II część  seminarium. Pozostali są zaproszeni na I część.
Kto to słyszał, żeby zdawać egzamin przed kursem? Przecież płacisz i wymagasz, prawda?
Są 2 aspekty tej sprawy:
 1. Ochrona Twojego czasu i pieniędzy. Jeśli pojawisz się  na zajęciach, na których mało  rozumiesz – tracisz czas i pieniądze. Po co Ci to?
 1. Ochrona uczestników. Inni też płacą i wymagają. Dlatego w trakcie pracy z taką grupą czas poświęcony jest na rozwiązywanie konkretnych spraw finansowych a nie na uczenie podstaw tych – którzy ich nie znają. Grupa traci czas i nie rozwija się
Ważnym elementem części II jest rozwiązywanie konkretnych przykładów finansowych uczestników. Te przykłady stanowią uzupełnienie materiałów  jako  studium przypadku (case study). I dlatego nie ma czasu na tłumaczenie podstaw. Też  chciałbyś studiując jakieś zagadnienie mieć obok kogoś, kto jest partnerem do rozmowy zamiast osoby, która wymaga tłumaczenia podstaw. Orkiestra ma ćwiczyć aranżację utworu muzycznego a nie uczyć jej członka grać. To uczciwe podejście chroniące interesy wszystkich, prawda?
Podejmij wyzwanie!
Jeśli jesteś pewien swoich umiejętności – zdaj egzamin i przyjdź na część II
W każdym pozostałym przypadku zapraszam najpierw na część I

Finansowanie Nieruchomości

Seminarium „Jak skutecznie finansować nieruchomości minimalnym wkładem?”

 

Plan seminarium, uwagi techniczne
 •          Lunch I dnia ca godz. 13.30
 •          Lunch II dnia ca godz. 14.00
 •          Sesje trwają około 45-60 min.
 •          Przerwy kawowo-herbaciane wg uznania trenera i potrzeb grupy
Dzień I, sobota  – sesje przedpołudniowe
Rejestracja  (09.00-10.00)
 •          Rejestracja
 •          Pobranie materiałów
 •          Kawa, herabta
Sesja I Powitanie, Inauguracja
 •          Wprowadzenie
 •          Wzajemne poznanie się
 •          Zasady współpracy
 •          Deklaracja uczestnika treningu
 •          Przedstawienie części głównych kursu
 •          Wprowadzenie (wykład)
Sesja II Kinezjologiczne wprowadzenie do komputera finansowego
 •          Kinezjologiczna nauka metodą nie wprost
 •          Główne funkcje komputera
 •          Sprawdzian znajomości funkcji
 •          Konkurs
Sesja III Era ryzyka i informacji versus biznes tradycyjny
 •          Problematyka i specyfika nieruchomości
 •          Mity w biznesie nieruchomości
 •          Prawa  biznesu
Sesja IV Inwestowanie z minimalnym lub zerowym wkładem
 •          Wprowadzenie do modeli inwestowania
 •          Przegląd modeli inwestowania
 •          Konstrukcja modeli inwestowania
 •          Regułą modelu a reguły finansowe
Sesja V Myślenie kreatywne
 •          Podstawy kreatywnej współpracy z pośrednikiem:
 •          Technika gwiazdy
 •          Technika skojarzeń łańcuchowych
 •          Model kreatywnego myślenia de Bono – 6 kapeluszy
Sesja VI Systemy decyzyjne w inwestowaniu (workshop)
 •          Model de Bono w wyborze nieruchomości – workshop
 •          Tworzenie matrycy decyzyjnej do inwestycji
 •          Tworzenie systemu punktacji
 •          Tworzenie systemu wyboru
 •          Tworzenie modelu współpracy z profesjonalnymi pośrednikami na rynku
Lunch
Sesja VII  Finanse w nieruchomościach
 •          Rodzaje operacji finansowych
 •          Operacje regularne
 •          Operacje nieregularne
 •          Diagramy finansowe
 •          Przyszła cena nieruchomości – procent składany
 •          Dyskontowanie przyszłej wartości do dzisiejszych działań
 •          Co możemy policzyć w pamięci?  (workshop)
 •          Jak działają pamięciowe reguły finansowe?  (praca indywidualna)
Sesja VIII Komputer finansowy w nieruchomościach
 •          Co to jest
 •          bezpiecznych inwestycji
 •          komputer finansowy? – Workshop
 •          Język komputera finansowego
 •          Jak działa komputer finansowy? – nauka metodą mnemotechniczną
 •          Obliczanie inflacji w nieruchomościach
 •          Finansowanie nieruchomości kredytem
 •          Parametry finansowe
Sesja IX Finanse w nieruchomościach
 •          Dźwigania finansowa na kredycie
 •          Budowa raty kredytowej stałej
 •          Budowa raty kredytowej malejącej
 •          Obliczanie  balansu kredytu
 •          Kredyt w walucie lub zagranicą – nieruchomość w Polsce
Sesja X  Finanse w nieruchomościach
 •          Ustalanie punktu czasowego  dźwigni w naturalnych parametrach
 •          Równoważenie kredytu reinwestycją
 •          Reguła bezpiecznego kredytu
 •          Dźwignia na kapitale
 •          Dźwignia na odsetkach
 •          Zerowanie odsetek
 •          Podsumowanie dnia
Dzień II, niedziela – sesje przedpołudniowe
Początek o godz. 9.00
Sesja XI  Finanse w nieruchomościach
 •          Bezpieczny biznes w nieruchomościach:
 •          Jak określać bezpieczne relacje między ratą kredytu a czynszem?
 •          Jak ustalić bezpieczny poziom zadłużenia kredytem?
 •          Modele finansowe zadłużenia
 •          Reguły refinansowania kredytu
 •          Ryzyka związane z własnością
 •          Na jaką nieruchomość możesz sobie pozwolić
 •          Na jaką ratę kredytową możesz sobie pozwolić
 •          Jak zarabiać na nieruchomości finansowanej kredytem? – kolejne kroki
Sesja XII Aspekty prawne
 •          Wiedza prawna potrzebna do transakcji
 •          Pułapki ofert developerskich
 •          Pytania i odpowiedzi
Sesja XIII  Praktyka z życia inwestora  
 •          Zagadnienia praktyczne związane z inwestowaniem
 •          Sposoby działania
 •          Pytania i odpowiedzi
Lunch
Sesja XIV  Finanse w nieruchomościach
 •          Nieregularne przepływy finansowe
 •          Stopa zwrotu z nieruchomości  IRR
 •          Jak określić wartość netto – NPV?
 •          Jak określić z finansowego punktu widzenia czy warto inwestować?
 •          Jak kupić poniżej wartości?
 •          Jak negocjować?
 •          Jak współpracować z komornikiem?
Sesja XV Inwestowanie z minimalnym lub zerowym wkładem
 •          Przegląd modeli z finansowego punktu widzenia
 •          Indywidualna ocena przydatności modelu
 •          Reguły finansowe modelu
Sesja XVI Decyzje
 •          Osobisty Plan Finansowania Nieruchomości
 •          Jakie decyzje podejmuję na podstawie zdobytej wiedzy i umiejętności?
 •          Jakie kroki podejmuję?
Sesja XVII Losowanie nagród
Nagroda – zwrot należności za seminarium (patrz regulamin)
Wręczenie certyfikatów i wspólne zdjęcie
Zakończenie
Uwaga:
Czas trwania poszczególnych sesji może ulec zmianie ze względu na tempo uczenia.
Początek i koniec seminarium nie zmienią się.
Jeśli nosisz okulary do czytania lub szkła kontaktowe – weź je, bo będzie dużo notowania i liczenia
na komputerze finansowym, który otrzymasz na własność!!!
Zapraszamy!!!
dr  Andrzej Fesnak, EFC® & FTS Team

Matura FInansowa

Matura finansowa

Matura finansowa to jedyny w Polsce produkt uczący dojrzałych nastolatków zarządzania finansami osobistymi.
Produkt przeznaczony jest dla młodziezy posgimnazjlanej (licea lub technika). Idealnym kandydatami są młodzi ludzie w klasach predzmaturalnych.
Uwaga udział w zajęciach bierze Uczeń i jego Rodzić

Schemat czasowy seminarium:

Dzień I, sobota
Dzień II, niedziela
Godz.
Działanie
Godz.
Działanie
09.00-09.45
Rejestracja uczestników
09.00-13.30
Sesje merytoryczne
10.00-10.50
Sesja wprowadzająca
13.30-14.30
Lunch
10-50-13.30
Sesje merytoryczne
14.30-17.30
Sesje merytoryczne
13.30-14.30
Lunch
17.30-18.10
EwaluacjaCertyfikaty
14.30-19.30
Sesje merytoryczne
18.15
Wspólne zdjęcie
19.30
Zakończenie dnia
18.15
Zakończenie seminarium

Tematyka sesji:

Dzień I

Sesja wprowadzająca

 • Logistyka seminarium
 • Poznajemy się
 • Jak będziemy pracować
 • Kontrakt edukacyjny
 • Wprowadzenie do tematyki finansów
 • Mapa zagadnień finansowych

Sesja: Kinezjologiczne wprowadzenie do komputera finansowego

 • Kinezjologiczna nauka metodą nie wprost
 • Główne funkcje komputera
 • Sprawdzian znajomości funkcji
 • Konkurs

Sesja: Powody, dla których ludzie nie mają pieniędzy

 • Przesądy o finansach
 • 10 najczęściej spotykanych poglądów ograniczających chęć posiadania pieniędzy
 • Niektóre przyczyny i powody, dla których ludzi nie mają pieniędzy.

Sesja: Niezależność finansowa

 • 10 najważniejszych aspektów dobrobytu
 • Model równowagi życiowej proponowany przez MDRT
 • Kwadrant przepływu pieniędzy
 • Cel: niezależność finansowa & własna pensja
 • Cele finansowe & motywacja.
 • Świadoma praca z nieświadomością
 • Moja Mantra
 • Osiąganie wyznaczonych celów

Sesja: Jak funkcjonują finanse?

 • Time Value of Money (TVM)
 • Cash Flow (CF)
 • Przekładanie problemu na diagram finansowy:
  • Operacja jednorazowa
  • Szereg płatniczy
  • Kombinacja
  • Lokata
  • Regularne oszczędzanie
  • Kredyt
  • Renta Kapitałowa
  • Leasing
  • Kredyt w banku
  • Leasing w Firmie Leasingowej
  • Regularne oszczędzanie w banku
  • Lokata w banku
  • Renta kapitałowa w banku
 • 8 kluczowych elementów zagadnienia TVM
  • P/YR
  • N
  • N * P/YR
  • I/YR%
  • PV
  • PMT
  • FV
  • BEGIN / END

Sesja:3 sposoby jak zostać milionerem?

 • Sposoby jak zostać milionerem w wolnej ścieżceSposoby jak zostać milionerem w szybkiej ścieżce
  • Sposób 1. Gdyby pomógł dziadek?
  • Sposób 2. Co mogli zrobić rodzice?
  • Sposób 3. Co możesz zrobić dla siebie sam?

Sesja:Management ryzyka ubezpieczeniowego

 • Epoka ryzyka i informacji
 • Dlaczego nie było ostrzeżenia?
 • Co Cię to wszystko obchodzi?
 • Charakter ryzyka
 • Wypadki drogowe
 • Zegar przestępczości
 • Rodzaje ryzyka

Sesja:Odległe o lata świetlne – emerytura !

 • Kłamstwo emerytalne
 • Sąd ostateczny
 • Piramidalna głupota
 • Politycznie poprawna głupota
 • Zakład Utylizacji Szmalu
 • Trzy filary emerytalnej nędzy

Sesja: Podsumowanie dnia

Ewaluacja dnia

Wnioski

Dzień II

Sesja:Rozgrzewka intelektualna/przypomnienie dnia poprzedniego

 • Lokata
 • Inwestowanie regularne
 • Ile kapitału potrzeba żeby mieć rentę kapitałową

Sesja:Renta kapitałowa jako element niezależności finansowej

 • Renta na emeryturę
 • Renta okresowa
 • Renta stała

Sesja:Jak korzystać z karty kredytowej?

 • Definicja karty kredytowej:
 • Rata stała
 • Rata malejąca
 • Rata w karcie kredytowej
 • Rata inwestycyjna
 • Jak mieć zawsze kartę i pieniądze bez odsetek?
 • Żelazne reguły używania karty

Sesja: Jak zmienić kredyt w dźwignię finansową

 • Rynek trudny
 • Rynek zrównoważony
 • Rynek łatwy
 • Reguła reorganizacji cash flow
 • Regułą równoważenia innym instrumentem finansowym

Sesja:Biznes i Zysk I

 • Wprowadzenie do CF
 • Jakie są elementy CF
 • Stopy procentowe, wewnętrzna stopa zwrotu i NPV
 • Jak i kiedy obliczamy wewnętrzną stopę zwrotu
 • Cash flow – czyli jak kontrolować opłacalność biznesu
 • Jak kontrolować nierówne przepływy gotówkowe?
 • Cash flow inicjalny
 • Kolejne przepływy
 • NPV
 • IRR
 • Jak wycenić biznes
 • Obliczanie NPV
 • Jak kupować nieruchomość od innych (NPV)

Sesja: Podatki

 • Lokaty bankowe
 • Fundusze inwestycyjne
 • Polisy na życie z funduszem inwestycyjnym
 • Krótkie polisy
 • Podatek belkowski

Sesja: Ryzyko w biznesie

 • MLM
 • Piramida finansowa
 • Po czym poznasz piramidę finansową:
 • Jak działa piramida finansowa?
 • Struktura sprzedaży

Sesja: Twój Biznes Edukacyjny

 • 10 żelaznych reguł MLM:
 • Sprzedaż własna
 • Sprzedaż w strukturze
 • Zarób swoje 100 000 przed maturą
 • Cel – studia
 • Menedżer Własnego Biznesu
 • Budowa twojego zespołu

Sesja: Decyzje finansowe

 • Własny plan finansowy
 • Co zamierzasz osiągnąć
 • Jak chcesz tego dokonać
 • Jakie są konieczne działania finansowe
 • Struktura Planu
  • Cel
  • Termin
  • Weryfikacja
  • Działanie
  • Narzędzia
  • Sukces

Sesja: Podsumowanie szkolenia

Ewaluacja

 • Czego się nauczyłeś?
 • Co zrozumiałeś?
 • Jakie decyzje podjąłeś?
 • Jak chcesz zmienić swoje życie?
 • Co chcesz powiedzieć od siebie innym?
 • Co chcesz powiedzieć od Rodzicowi?

Finanse Dziecka

Seminarium „Finanse Dziecka”

… aby Twoje Dziecko  było zamożne!!!

… aby Twój Wnuk był bardzo bogaty!!!

 

Program ma charakter orientacyjny, oznacza to, że:
 • początek Seminarium,
 • przerwy
 • zakończenie
 są o ustalonych godzinach i nie zmieniają się.
Czas trwania sesji jest orientacyjny i może ulegać drobnym zmianom – kilka do kilkunastu minut.
08.45 – 09.45     Rejestracja uczestników
 • Pobór materiałów.
 • Poranny kubek kawy lub herbaty , drożdżówka
Część I do lunchu
Sesja
10.00-10.15
Sesja otwierająca
 • Inauguracja szkolenia,
 • Logistyka,
 • Przedstawienie trenerów
 • Wprowadzenie
10.15-10.40
Sesja: Jak pracujemy?
 • Kontrakt z grupą
 • Metody interaktywne
 • Sens i cel interaktywnej dydaktyki
 • Szacowanie finansów
10.40-11.20
Sesja: Jak komputer pomoże nam w osiąganiu zamożności?
 • Co daje komputer finansowy?
 • Jak rozmawiać z komputerem finansowym?
 • Jak przekładać zagadnienia finansowe na język komputera finansowego?
11.20-11.45
Sesja: Jak wygenerować dodatkowe pieniądze?
 • Co to jest współczynnik NPG SMP?
 • Jak zyskiwać na przepływach finansowych?
 • Jak szklany słoik pomaga budować zamożność?
11.45-11.50
Energetyczny Przerywnik Dydaktyczny
11.50-12.15
Sesja: Jak wygląda życiorys finansowy dziecka i dorosłego?
 • Co to jest życiorys finansowy?
 • Jakie zdarzenia można przewidzieć?
 • Jak kształtować życiorys finansowy własnego dziecka/wnuka?
12.15-12.40
Sesja: Jak określać pieniądze konieczne do realizacji potrzeb?
 • Co daje linia czasu w planie finansowym?
 • Na czym polega przewidywanie ?
 • Co to jest prefinansowanie?
12.40-13.00
Sesja: Jak zrobić 18 urodziny  o 60% taniej?
 • Jakie elementy uwzględnić?
 • Jak planować przyjęcie bez inwestowania?
 • Jak planować przyjęcie z wartością pieniądza w czasie?
 • Obliczanie przykładu Twojego Dziecka/Wnuka
 Lunch: zdrowa żywność CellReset
 Część II po lunchu do przerwy
13.50 – 14.15
Sesja: Jak wykształcić dziecko za 1/3 ceny?
 • Jakie elementy edukacyjne uwzględnić?
 • Jak planować edukację bez inwestowania?
 • Jak planować edukację z wartością pieniądza w czasie?
 • Obliczanie przykładu Twojego Dziecka/Wnuka
14.15 – 14.40.
Sesja: Jak kupić dziecku mieszkanie za 25% ceny?
 • Jakie elementy przyszłej nieruchomości uwzględnić?
 • Jak planować nieruchomość bez inwestowania?
 • Jak planować nieruchomość z wartością pieniądza w czasie?
 • Obliczanie przykładu Twojego Dziecka/Wnuka
14.40 – 15.05
Sesja: Jak zrobić dziecko zamożnym?
 • Jakie elementy zamożności uwzględnić?
 • Jak planować zamożność bez inwestowania?
 • Jak planować zamożność z wartością pieniądza w czasie?
 • Obliczanie przykładu Twojego Dziecka/Wnuka
15.05  –  15.30
Sesja: Jak zrobić z wnuka multimilionera?
 • Kiedy rodzi się mentalnie wnuk?
 • Jakie aspekty  multimilionera uwzględnić?
 • Jak planować majątek multimilionera z wartością pieniądza w czasie?
 • Obliczanie przykładu Twojego Dziecka/Wnuka
15.30 – 16.00
Sesja: Jak zrobić z becikowego wieloletnią emeryturę?
 • Jak ustalić emeryturę?
 • Jakie warianty inwestycyjne przyjąć?
 • Jak zdecydować o rodzaju renty kapitałowej?
 • Obliczanie przykładu Twojego Dziecka/Wnuka
16.00 – 16.25
Kawa, Herbata, ciastko
Część III od przerwy do zakończenia seminarium
16.25 – 16.50
Sesja: Czy inflacja jest groźna w życiu dziecka?
 • Jak zrozumieć inflację?
 • Jak obliczać wartość nabywczą?
 • Jak obliczać ekwiwalent potrzebnej kwoty?
16.50 – 17.20
Sesja: Co daje Bank, TFI i polisa ubezpieczeniowa z funduszem?
 • Jak opodatkowany jest produkt bankowy?
 • Jak opodatkowany jest produkt Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych?
 • Jak opodatkowany jest produkt Towarzystwa Ubezpieczeniowego?
17.20 – 17.45
Sesja: Jak zadbać o niezależność finansową dziecka?
 • Jak ustalić poziom niezależności finansowej?
 • Jak określić konieczne przepływy finansowe?
Jak zbudować system decyzyjny i system działań?
17.45 – 18.15.
Sesja: Jak nauczać dzieci o finansach?
 • Jak dobrać kwoty pieniężne i czas do nauki?
 • Jak stworzyć bajkę finansową z morałem?
 • Jak dostosować treści do wieku dziecka?
18.15 – 18.45
Sesja: Jak realizować działania finansowe z korzyścią?
 • Gdzie szukać możliwości?
 • Jakie pytanie zadawać?
 • Jakie możliwości można stworzyć we współpracy z FTS?
18.45 – 19.00
Sesja zamykająca
 • Podsumowanie
 • Certyfikaty
 •  Wspólne  zdjęcie
 •  Ewentualna dalsza współpraca

Środa z Andrzejem Fesnakiem – Czemu łatwiej wybieramy odwrotnie niż powinniśmy

Środa z Andrzejem Fesnakiem Czemu łatwiej wybieramy odwrotnie niż powinniśmy

Kiedy jedziesz do tyłu, to musisz ustawić koła w lewo, żeby pojechać w prawo. I na odwrót, gdy chcesz w lewo to ustawiasz koła w prawo. Tak samo robisz ze swoim życiem finansowym, Ale to oznacza, że idziesz tyłem do przodu. Po co tak?

Czemu łatwiej wybieramy odwrotnie niż powinniśmy?

Oburzony znajomy nie krył zdenerwowania, gdy powiedziałem mu, ze należy 35% zarabianych pieniędzy oszczędzać a także inwestować. Do dyspozycji są Banki, TFI, Towarzystwa Ubezpieczeniowe, które oferują różne produkty oszczędnościowe a także inwestycyjne. Usłyszałem, to tyle mam na nich wydawać? A co mi zostanie dla mnie?

Pytanie to jest bardzo interesujące z perspektywy zarządzania finansami osobistymi. Okazuje się bowiem, że stan naszego umysłu jest bardzo specyficzny. Otóż to, co wydaję teraz to jest dla mnie, ale to co odkładam, inwestuję, oszczędzam to jest DLA NICH! Czyli dla Banku, Towarzystwa Ubezpieczeniowego albo Fundusz Inwestycyjnego.

Rzecz sama w sobie wydawałaby się bez znaczenia, ale jest dobrym przykładem na pewne założenia dotyczące edukacji finansowej.

Założenie nr 1 – tylko wtedy jestem panem pieniędzy gdy mogę je wydawać?

Mówi się o tym, że prezydenta to różni od bandyty, że prezydent może ułaskawić, podczas gdy bandyta najczęściej tylko zabija. Bandyckie prawo nakazuje być twardym, a prawo prezydenta dopuszcza łaskę. Z własnymi pieniędzmi jesteśmy więc w większości jak bandyci. Musimy je unicestwić, podczas gdy tylko prawo łaski zastosowane wobec nich pozwala się nimi cieszyć. Jeśli zachowamy nasze pieniądze przy życiu, to będą dla nas. Gdy tylko je wydamy są natychmiast dla kogoś innego.

Założenie nr 2 – jeśli ktoś przechowuje nasze pieniądze i je pomnaża to one są jego a nie nasze.

Tutaj jest kilka poziomów rozumienia. Oczywiście, gdy zaniosłem gotówkę do banku i wpłaciłem to klamka zapadła. Nie mogę wydać, bo nie mam. Drugi poziom rozumowania jest bardziej złożony, ale najczęściej rozpowszechniony. Otóż zawsze uważamy strumień pieniędzy za stały. Tak więc gdy jest praca, to oczywiste, że właściwie wszystko, co zarabiamy w ciągu miesiąca wydajemy. Pomijam ludzi żyjących poniżej poziomu socjalnego, bo tam wszystko idzie na egzystencję – na żywność, i czynsz. Ale, gdy jest już w kieszeni więcej, to należy tym co jest – tak sobie „porozporządzać”, żeby pod koniec miesiąca znikło. Założenie, że w następnym miesiącu pojawi się gotówka wynika z przesłanki prostej, bo jest praca. Tak jakby praca etatowa mogła dać jakiekolwiek bezpieczeństwo. Wiadomo, że po nocy wita nas poranne słońce. Nikt nie może jednak zagwarantować, że jutrzejszy dzień będzie słoneczny a nie pochmurny, chociaż Ziemia kręci się 4,5 miliarda lat. To tylko 4,5 x 109 x 365. Wynik to 1642,5 x 1012 plus oczywiście około 1,125 x 109 dni przestępnych co cztery lata… Razem jest to 1643,63 x 1012. Tak normalnie po ludzku jest to około 1.643.630.000.000.000 dni. Po tylu dniach doświadczenia kosmicznego nie można w 100% określić czy jutro rano będzie widoczne słońce. Ale twoja praca, nawet 40-letnia, to aż 40 x 365 = 14 600 + 10 dni przestępnych to razem 14 610. Po 20 latach pracy jest to około 7 300 dni. To z pewnością wystarcza, aby wiedzieć, że początek kolejnego miesiąca zaowocuje słoneczną gotówką na koncie…

Ostatnim sposobem rozumowania, jakiego się spodziewam to oczywiście to, wynikające z prawa. Pieniądze w Banku rzeczywiście są Banku a nie moje – patrząc bardziej ogólnie. Jest tak, ponieważ wchodzą w masę upadłościową Banku. Tylko pieniądze w TFI lub TU należą do mnie. Taka jest prawna definicja tych produktów, ale głos ludu jest znany. Fundusze ponoć niepewne, ale banki tak…

Założenie nr 3 – przeceniamy to, co zrobimy z pieniędzmi w przyszłości, nie doceniamy tego, co robimy dziś

Wszyscy, którzy czytają moje teksty wiedzą, że jako humanista z krwi i kości słynę z wyliczanek i cyfr. Zwłaszcza tych finansowych wyliczanek, bo tego ciągle jest za mało. Prawdziwe obycie się z cyframi powoduje wzrost wyobraźni finansowej.

Jeśli w przyszłym roku lub za kilka lat zrobię dobry deal, dobry biznes, złoty strzał – to się odkuję. Jeśli w tym miesiącu nie zaoszczędzę, to w przyszłym zaoszczędzę dwa razy więcej.

Niestety obycie z cyframi jest tu kluczowym elementem zagadnienia. Przyjmijmy, że zarabiam 3000 zł dla lepszego przeliczenia. Jeżeli odkładam „aż” 5% z moich miesięcznych zarobków to algorytm odkładania wygląda następująco:

 • Odkładam 5% z 3000 – 150 zł, bo na więcej mnie nie stać.
 • Nie odłożyłem w tym miesiącu, wiec w następnym odłożę podwójnie. 150 zł, na które mnie stać i 150 zł, na które mnie nie stać. Czyli to co mogę plus 100% tego czego nie mogę.
 • Jeśli nie udało mi się przez 2 miesiące zrobić nic to w 3 miesiącu odkładam 150 zł na które mnie stać + 300 zł czyli 200% tego, na co mnie nie stać.
 • Jeśli przez 4 miesiące nie odkładałem, to muszę odłożyć 150 zł na które mnie stać i 450 zł na które mnie nie stać już w 300%.

Jako twórca Interkulturowego Coachingu Finansowego zawsze przyglądam się logice wyborów.

Generalnie rzecz biorąc 5% oznacza, że dopiero po 20 miesiącach musiałbym odłożyć całą miesięczną pensję. Ale to oznaczałoby, że muszę wykonać 1900% rzeczy niemożliwej, skoro stać mnie tylko na 150 zł czyli 5% miesięcznie. Jako kulturoznawca widzę tu w 100% prosty mechanizm kulturowego wyparcia finansowego. Po co łamać sobie głowę tym, co nieciekawe i pozbawia radości wydawania? Jako Doradca Finansowy widzę tu jednak 1900% absurdu finansowego w takim rozumowaniu. Oczywiście z rachunku prawdopodobieństwa wynika, że zawsze może się coś zmienić. Spadek, wygrana, odnaleziony rodzinny skarb, lepsza nowa praca. Ale rachunek prawdopodobieństwa ma niestety ścisły związek ze statystyką. A ta jest nieubłagana. Ponad 80% osób, które los skrzywdził nagłym przypływem gotówki rozwiązało problem po swojemu. Odwróciło chichot losu i w kilkanaście miesięcy powróciło do sytuacji wyjściowej. A w większości przypadków nawet do gorszej niż wyjściowa.

Co wynika z Interkulturowego Coachingu Finansowego? Z praw kultury wynika, że nauka jest procesem długim a właściwie ciągłym. A z finansowych wynika, że jeśli nie umiesz zarządzać regularnie kwotą 100-200 zł aby budować majątek, to jak masz zarządzać kwotą kilka tysięcy razy większą? Gdy masz miliony, to łatwiej się wydaje niż 150 zł bo trochę dłużej to trwa. Potrzebne jest i finansowe i emocjonalne przygotowanie, bo kultura to sfera wartości. I jak możesz to przećwiczyć na sucho, bez stresu i w zabawowej atmosferze? Gdzie poza grą EuroCash możesz nauczyć się zarządzać biznesem, nieruchomościami czy papierami wartościowymi?

Czy takie przygotowanie jest ci do czegokolwiek potrzebne? Czy powinieneś wiedzieć, że pleciesz 100% bzdury przesuwając budowanie własnej zamożności na „za miesiąc”. A im dłużej przesuwasz tym bardziej twoje bzdury rosną do 200%, 300% itd. Czy potrzebujesz przygotowania do lepszego zrządzania nieruchomościami, biznesem, akcjami? Czy potrzebujesz wiedzy co lepiej robić ze swoimi pieniędzmi?

0czywiście, że nie. Bo jak zawsze powtarzam – każdy ma prawo tracić własne pieniądze w sposób, który uzna za właściwy i w tempie, które przyjmie za dogodne…

Pozdrawiam serdecznie, Finansowy Doktor EuroCash, af

Tekst oryginalny napisany dla www.eurocash.edu.pl
Oryginał pod linkiem:
http://www.eurocash.edu.pl/sroda-z-andrzejem-fesnakiem-czemu-latwiej-wybieramy-odwrotnie-niz-powinnismy/